Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

1 470

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019 có đáp án được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Gợi ý đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Bài 2:

1. a)

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị (P) và (d) là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm.
Ta có phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị:

−x + 2 = x2 − x + 2 = x2

<=> x+ x − 2 = 0 x 2 + x − 2 = 0

<=> x2 + 2x − x − 2 = 0 x 2 + 2x − x − 2 = 0

<=> x (x + 2) − (x + 2) = 0x (x + 2) − (x + 2) = 0

<=> (x − 1)(x + 2) = 0(x − 1)(x + 2) = 0

<=> <=>

Vậy hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm phân biệt A (-2;4) và B(1;1)

b) Để 3 đồ thị cùng đi qua 1 điểm thì đường thẳng (d') đi qua điểm A hoặc đi qua điểm B.

+ Nếu (d') đi qua A(-2;4) ta có: 4 = 5.m.(-2) + 6 <=> 10m = 2 => m=1/5

+ Nếu (d') đi qua A(1;1) ta có: 1 = 5.m.1 + 6 <=> 5m = -5 => m = -1

Vậy để 3 đồ thị hàm số cùng đi qua một điểm thì m = 1/5 hoặc m = -1.

2.

a)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

b)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Bài 3

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Bài 4

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Câu 5

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn Toán Sở GD&ĐT Lâm Đồng năm học 2018 - 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên môn Hóa học trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội năm học 2018 - 2019

Đánh giá bài viết
1 470
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm