Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Tiền Giang năm học 2018 - 2019

VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TNH TIN GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THC
thi có 01 trang, gm 05 bài)
KÌ THI TUYN SINH LP 10
Năm học 2018-2019
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 120 phút
(không k thời gian phát đề)
Ngày thi: 05/6/2018
Bài I. (3,0 đim)
1. Tính giá tr ca biu thc
1
A 4 2 3 12
2
.
2. Giải phương trình và h phương trình sau:
a/
42
x x 20 0
b/
3x y 11
2x y 9


3. Cho phương trình
2
x 2x 5 0
hai nghim x
1
, x
2
. Không giải phương trình, y
tính giá tr ca các biu thc:
22
12
B x x
;
55
12
C x x
.
Bài II. (2,0 điểm)
Trong mt phng ta đ
cho parabol
2
1
P : y x
2
và đường thng
d :y x m
.
1. V (P) và (d) trên cùng mt mt phng tọa độ khi m = 2.
2. Định các giá tr của m để (d) ct (P) tại hai điểm phân bit A và B.
3. Tìm giá tr của m để độ dài đoạn thng
AB 6 2
.
Bài III. (1,5 đim)
Hai bến sông A B cách nhau 60km. Một ca đi xuôi ng từ A đến B rồi ngược dòng t
B v A. Thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng là 20 phút. Tính vn tốc ngược dòng
ca ca nô, biết vn tc xuôi dòng lớn hơn vận tc ngưc dòng ca ca nô là 6km/h.
Bài IV. (2,5 đim)
Cho tam giác ABC có ba góc nhn (AB < AC), các đưng cao AF, BD và CE ct nhau ti H.
1. Chng minh t giác BEDC ni tiếp trong một đưng tròn.
2. Chng minh AE.AB = AD.AC.
3. Chng minh FH là phân giác ca
EFD
.
4. Gi O là trung đim ca đon thng BC. Chng minh
DOC FED
.
Bài V. (1,0 điểm)
Mt hình tr din tích xung quanh bng
256
cm
2
bán kính đáy bng
1
2
đường cao.
Tính bán kính đáy và th tích ca hình tr.
------------------------------------------------------------ HT--------------------------------------------------
Thí sinh đưc s dng các loi máy tính cm tay do B Giáo dục và Đào tạo cho phép.
Thí sinh không đưc s dng tài liu. Cán b coi thi không đưc gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh: …………………………………….. S o danh: ……………………………
VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
NG DN GIẢI ĐỀ THI TS 10
NĂM HC 2018 2019 TIN GIANG
Bài I
1.
2
11
A 4 2 3 12 3 1 .2 3 3 1 3 3 1 3 1
22
2. (HS t gii) a/ (Đs:
12
x 2;x 2
) b/ (Đs:
x4
y1
)
3. Pt
2
x 2x 5 0
có a = 1; b = 2; c = 5
12
12
b
x x 2
a
c
x .x 5
a
+
2
2 2 2
1 2 1 2 1 2
B x x x x 2x x 2 2. 5 14
+ Ta có:
2 2 3 3 2 2 3 3
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2
x x x x x x x x x x x x x x x x
Suy ra:
3 3 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
x x x x x x x x x x 2.14 5 .2 38
2
2 2 3 3 5 5 2 3 2 3 5 5
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2
x x x x x x x x x x x x x x . x x
Suy ra:
22
5 5 2 2 3 3
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
x x x x x x x x . x x 14.38 5 .2 482
Vy
55
12
C x x 482
Bài II.
1/. V (P) và (d) trên cùng mt mt phng tọa độ khi m = 2. (HS t v)
2/. Định các giá tr của m để (d) ct (P) tại hai điểm phân bit A và B.
Pt hoành độ giao đim gia (d) và (P):
2
1
x x m
2

2
x 2x 2m 0
a = 1; b = 2; c = 2m
2
2
b 4ac 2 4.1. 2m 4 8m 4 1 2m  
Để (d) ct (P) tại hai điểm phân bit thì > 0 4(1 + 2m) > 0
1
m
2
>
3/. Tìm giá tr của m để độ dài đoạn thng
AB 6 2
.
Ta có:
B
A
b
x 1 1 2m
2a
b
x 1 1 2m
2a
B
A
y m 1 1 2m
y m 1 1 2m
VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
22
22
B A B A
AB x x y y 2 1 2m 2 1 2m 8 1 2m
Theo đ bài:
AB 6 2
8 1 2m 6 2
8 1 2m 72
1 2m 9
m4
(tha điu kin
1
m
2
>
)
Bài III.
Gi x(km/h) là vn tốc ngược dòng ca ca nô (x > 0)
x + 6 (km/h) là vn tc xuôi dòng ca ca nô
Theo đ bài, ta có phương trình:
60 60 1
x x 6 3

2
x 6x 1080 0
Gii phương trình trên đưc nghim tha điu kin là x = 30
Vy vn tốc ca nô khi ngược dòng là 30(km/h)
Bài IV. tam giác ABC ba góc nhọn nên các đường cao ct nhau tại điểm H nm trong tam
giác đó.
1/. Chng minh t giác BEDC ni tiếp
trong một đường tròn.
T giác BEDC có:
0
0
BEC 90 gt
BDC 90 gt
nên
ni tiếp được trong đường tròn đường kính
BC (t giác hai đnh cùng nhìn mt cnh
dưới mt góc vuông).
2/. Chng minh AE.AB = AD.AC.
Vì t giác BEDC ni tiếp nên suy ra:
AED ACB
(góc trong bng góc ngoài ti
đỉnh đối din)
Hai tam giác AED và ACB có:
+ góc A chung,
+
AED ACB
(cmt)
Nên AED ACB
AE AD
AC AB
AE.AB = AD.AC.
3/. Chng minh FH là phân giác ca
EFD
.
+ T giác EBFH
0
BEH BFH 90 gt
nên t giác ni tiếp
EBH EFH
(cùng chn
cung EH). (1)
O
H
E
D
F
C
B
A

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Tiền Giang năm học 2018 - 2019 là đề thi vào lớp 10 vào trường THPT Chuyên được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn muốn nâng cao kiến thức trong học tập, đặc biệt là các bạn sẽ tham dự kì thi vào lớp 10 tới đây. Chúc các bạn thành công.

Mời các bạn tham khảo thêm Thi vào lớp 10 môn Toán, Thi vào lớp 10 môn Văn, Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm này.

Đánh giá bài viết
1 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm