Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán sở GD&ĐT Khánh Hòa năm 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán sở GD&ĐT Khánh Hòa năm 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường PTNK, Đại Học Quốc Gia TP. HCM năm 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn Ngữ văn trường Đại học Ngoại Ngữ, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn thi: Toán (chuyên)
Ngày thi: 03/06/2016
Thời gian: 150 phút - không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 01 trang)

Đề thi chính thức

Bài 1 (2,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán

2. Cho a là nghiệm của phương trình x2 - 3x + 1 = 0. Không tìm giá trị của a, hãy tính giá trị của biểu thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Bài 2 (2,0 điểm)

1. Giải phương trình Đề thi vào lớp 10 môn Toán

2. Giải hệ phương trình Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Bài 3 (2,0 điểm)

1. Cho x ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán

2. Hãy tính tất cả các số nguyên tố sao cho 8p2 + 1 và 8p2 - 1 là các số nguyên tố.

Bài 4 (3,0 điểm)

Cho hai đường tròn (O), (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Từ điểm E nằm trên tia đối của tia AB, kẻ đến đường tròn (O') các tiếp tuyến EC và ED (C, D là các tiếp điểm phân biệt). Các đường thẳng AC và AD theo thứ tự cắt đường tròn (O) lần lượt tại hai điểm P và Q (P và Q khác A)

1. Chứng minh hai tam giác BCP và BDQ đồng dạng.

2. Chứng minh CA.DQ = CP.DA.

3. Chứng minh ba điểm C, D và trung điểm I của đoạn thẳng PQ thẳng hàng.

Bài 5 (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng cho 10 điểm đôi một phân biệt sao cho bất kỳ 4 điểm này trong 10 điểm đã cho cũng có 3 điểm thẳng hàng. Chứng minh rằng ta có thể bỏ đi một điểm trong 10 điểm đã cho để 9 điểm còn lại cùng thuộc một đường thẳng

Đánh giá bài viết
1 1.569
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm