Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 - 2014 môn Toán

49 3.818

TRƯỜNG MARIE CURIE

Ngày: 16/06/2013

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3 điểm):

a) Cho biểu thức: M = 12,25 x (a + 64,35) - 225

- Tính giá trị của biểu thức M khi a = 35,65

- Tìm giá trị của a để M = 755.

b) So sánh các phân số sau đây:

Câu 2 (2 điểm):

Trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay là 24 tuổi. Hãy tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 5/13 tuổi mẹ.

Câu 3 (2 điểm):

Anh Nam đi xe máy từ Hà Nội về quê. Nếu đi với vận tốc 30km/giờ thì về sớm 1 giờ so với dự định, còn nếu đi với vận tốc 20km/giờ thì lại đến nơi muộn mất 1 giờ so với dự định. Hỏi:

a) Quãng đường từ Hà Nội về quê anh Nam dài bao nhiêu km?

b) Anh Nam đi với vận tốc bao nhiêu km/giờ thì về đến nơi đúng như dự định?

Câu 4 (3 điểm):

Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60cm và chiều dài AB gấp rưỡi chiều rộng BC. Lấy một điểm M trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Nối AM kéo dài cắt DC kéo dài tại điểm E. Nối B với E. Nối D với M.

a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

b) Chứng minh diện tích tam giác MBE bằng diện tích tam giác MCD.

c) Gọi O là giao điểm của AM và BD. Tính tỷ số OB/OD.

Câu 5 (Không bắt buộc, nếu làm đúng sẽ thêm 1 điểm vượt khung)

Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng). Hãy tính xem ngày 24 của tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần lễ?

49 3.818
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 - 2014 môn Toán để xem.
Học tập Xem thêm