Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)

HOT Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn chưa tham dự kì thi có thêm tài liệu ôn tập cũng như cách quản lý thời gian để hoàn thành bài thi một cách hiệu quả nhất. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2017-2018 TP. HCM

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 tỉnh Hải Dương

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 tỉnh Kiên Giang

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2018

ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

Section A:

1. B

2. D

3. C

4. A

Section B:

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

6. A

7. C

8. D

Section C:

I.

1. Firstly, we should call the host up early to inform him/her of whether we are going. Secondly, if we want to bring someone who hasn't been invited along with us, ask for permission first. Finally, dress appropriately for the party.

2. During the party, we can help the host by offering to serve drinks or wash the dishes.

3. Yes, we should.

4. It means to start a conversation with someone you have not met before.

II.

1. T

2. F

3. T

4. F

III.

1. help

2. what

3. until

4. some

5. However

6. at

Đánh giá bài viết
2 9.717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm