Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Kiêu Kỵ năm 2017 - 2018 (vòng 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS KIÊU KỴ
______________
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 24/5/2017
Bài 1 (2 điểm):
Với x > 0. cho hai biểu thức: A =
2 x
x
B =
1 2 1x x
x x x
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.
2) Rút gọn biểu thức B.
3) Tìm x để
3
2
A
B
Bài 2 (2 điểm):
Một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72km, sau đó chạy ngược dòng
khúc sông ấy 54km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc riêng của tàu thủy biết vận tốc dòng
nước 3km/h.
Bài 3 (2 điểm):
Câu 1 (1điểm): Cho parabol (P): y = x
2
đường thẳng (d): y = 2x m
2
+ 9
a) Tìm tọa độ giao điểm của Parabol (P) đường thẳng (d) khi m = 1.
b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía
của trục tung.
Câu 2(1điểm): Cho hệ phương trình:
1
1
x my
mx y
a) Giải hệ phương trình khi m = 2.
b) Tìm m để hệ nghiệm duy nhất x > 0; y > 0.
Bài 4 (3,5điểm):
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Điểm C cố định trên nửa đường
tròn. Điểm M thuộc cung AC; (M A;C). Hạ MH
AB tại H. Nối MB cắt CA tại E.
Hạ EI
AB tại I. Gọi K giao điểm của AC MH. Chứng minh:
a) BHKC AMEI các t giác nội tiếp.
b) AK.AC = AM
2
c) AE.AC + BE.BM không phụ thuộc vị t của điểm M.
d) Khi M chuyển động trên AC thì đường tròn ngoại tiếp tam giác IMC đi qua hai
điểm cố định.
Bài 5 (0,5điểm):
Cho a > 0; b > 0 a
2
+ b
2
=1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: S = ab + 2(a+b)
ĐỀ THI THỬ VÒNG 1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS KIÊU KỴ
______________
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018
BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN
MÔN THI: TOÁN
Bài 1 (2 điểm):
Với x > 0. cho hai biểu thức: A =
2 x
x
B =
1 2 1x x
x x x
1) Khi x = 64 thì A =
0,5 điểm
2) B =
2
1
x
x
0,75 điểm
3) 0 < x < 4 thì
3
2
A
B
0,75 điểm
Bài 2 (2 điểm):
Một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72km, sau đó chạy ngược dòng
khúc sông ấy 54km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc riêng của tàu thủy biết vận tốc dòng
nước 3km/h.
Gọi vận tốc riêng của tàu thùy x (km/h; x >3) 0,25điểm
Vận tốc ca đi xuôi x +3 (km/h).
……
Ta phương trình:
72 54
6
3 3x x
0,5điểm
Giải phương trình tìm được: x = 21 (thỏa mãn đk) 0,75điểm
Vậy vận tốc riêng của tàu thủy 21 km/h. o,5điểm
Bài 3 (2 điểm):
Câu 1 (1điểm):
Cho parabol (P): y = x
2
đường thẳng (d): y = 2x m
2
+ 9
a) Tọa độ giao điểm của Parabol (P) đường thẳng (d) khi m = 1 là:
A (-2;4); B(4;16) 0,5điểm
b) -3 < m < 3 thì đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm nằm về hai
phía của trục tung. 0,5điểm
Câu 2(1điểm): Cho hệ phương trình:
1
1
x my
mx y
a) Khi m = 2. Nghiệm của hệ
1
3
1
3
x
y
0,5điểm
b) m > -1 m 1 thì hệ nghiệm duy nhất x > 0; y > 0. 0,5điểm
ĐỀ THI THỬ VÒNG 1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4 (3,5điểm):
Chứng minh được:
a) BHKC AMEI các t giác nội tiếp. 1điểm
b) AK.AC = AM
2
1điểm
c) AE.AC + BE.BM = AB
2
= 4R
2
1điểm
d) Chứng minh tứ giác MOIC nội tiếp;
Khi M chuyển động trên AC thì đường tròn ngoại tiếp tam giác IMC đi
qua hai điểm cố định O C. 0,5điểm.
Bài 5 (0,5điểm):
Cho a > 0; b > 0 a
2
+ b
2
=1.
ab
2 2
1
2 2
a b
; a+b
2
0,25điểm
Max S =
1
2 2
2
khi a=b=
1
2
0,25điểm
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10

Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Kiêu Kỵ (vòng 1)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Kiêu Kỵ năm 2017 - 2018 (vòng 1). Đề thi vào lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

.............................................

Các bạn tham khảo thêm:

Ngoài Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Kiêu Kỵ năm 2017 - 2018 (vòng 1). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm