Đáp án Đề thi viên chức môn tiếng Anh năm 2019 tỉnh Gia Lai

Đề thi viên chức Tiểu học THCS môn tiếng Anh

Đề thi viên chức tiểu học THCS môn tiếng Anh 2019 là đề thi chính thức môn điều kiện tiếng Anh dành cho khối viên chức tiểu học và THCS. Đây là đề thi viên chức năm 2019 chính thức của tỉnh Gia Lai. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi viên chức môn tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung đề thi viên chức môn tiếng Anh

Đề thi viên chức 2019 môn tiếng anhĐề thi viên chức môn tiếng anh 2019Đề thi viên chức 2019 môn tiếng anh

Đáp án đề thi viên chức môn tiếng anh khối tiểu học -THCS tỉnh Gia Lai

1.D

2.B

3.A

4.B

5.D

6.A

7.C

8.D

9.D

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.B

19.A

20.B

21.C

22.A

23.C

24.A

25.B

26.D

27.

28.D

29.B

30.B

31.C

32.D

Đánh giá bài viết
2 8.484
Thi công chức - viên chức Xem thêm