Đề thi viết môn Kiến thức chung ngành Thuế

1 787

Đề thi viết môn Kiến thức chung ngành công chức Thuế

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết đề thi viết môn Kiến thức chung ngành công chức Thuế của miền Bắc năm 2016 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài thi gồm 4 câu hỏi về môn Kiến thức chung. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thêm tài liệu ôn thi.

Nội dung cơ bản của đề thi viết môn Kiến thức chung ngành công chức Thuế

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016

 

ĐỀ THI VIẾT MÔN KIẾN THỨC CHUNG

Ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên Thuế

Chuyên viên làm công nghệ thông tin, Chuyên viên làm văn thư lưu trữ

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Có quan điểm cho rằng: Để điều tiết nền kinh tế chỉ có Nhà nước mới có chức năng và các công cụ điều tiết kinh tế cần thiết để thực hiện. Anh (chị) hãy trình bày nhận thức, quan điểm về vấn đề này?

Câu 2: Phân tích vai trò của ngân sách nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội và thực hiện các chính sách xã hội ở nước ta? Vai trò đó được thể hiện như thế nào thông qua sử dụng các công cụ của ngân sách nhà nước?

Câu 3: Trình bày quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 về những việc cán bộ, công chức không được làm. Theo anh/chị cần có giải pháp nào để cán bộ, công chức không thể lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

Câu 4: Trình bày vị trí, chức năng và có cấu tổ chức của Cục thuế tại Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế. Căn cứ vào văn bản này, theo anh (chị), Cục thuế có quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế hay không, tại sao?

----------- HẾT -------------

- Giám thị không giải thích gì thêm

- Thí sinh nộp lại đề thi cùng bài làm

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Đề thi viết môn Kiến thức chung ngành công chức Thuế

Đề thi viết môn Kiến thức chung ngành công chức Thuế

Đánh giá bài viết
1 787
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm