Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013-2014

Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013-2014 là bộ đề ôn luyện dành cho các em học sinh lớp 5 giúp các em tự ôn luyện kiến thức môn Toán cũng như làm quen với các dạng đề trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet để đạt được số điểm cao nhất.

ĐỀ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN LỚP 5

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 5 _ VÒNG 11 (2013-2014)

(tham khảo)

ĐỀ TOÁN

ĐÁP SỐ

1/ Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2; 5 và 9.

12690

2/ Tổng của hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có tất cả 15 số chẵn.

991; 1022

3/ Một chiếc điện thoại sau khi được giảm giá bán lần thứ nhất 10%; lần thứ hai 5% giá đang bán, thì được bán với giá 4275000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá.

5000000

4/ Có hai kho thóc. Kho thứ nhất chứa 48,5 tấn; kho thứ hai chứa 35 tấn. Hỏi cùng phải lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc để số thóc còn lại trong kho B bằng 50% số thóc còn lại trong kho A?

21,5

5/ Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm một chữ số 4 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 1786 đơn vị.

198

6/ Cho một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 20% ta được hình vuông mới có chu vi bằng 96cm. Tính chu vi hình vuông đã cho.

80

7/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5?

900

8/ Tìm hai số thập phân có thương bằng hiệu và bằng 0,6

0,9; 1,5

9/ Cho 3 số có tổng bằng 345. Biết 50% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 20% số thứ ba. Tìm số thứ nhất.

69

10/ Một chiếc điện thoại được giảm giá bán hai lần: mỗi lần 10% giá đang bán thì bán với giá 1620000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá bán.

200000

Đánh giá bài viết
24 7.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm