Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2018 - 2019

62 17.838
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
      
          
        
1.      艸᤽  
2.      艸᤽  
3.      艸᤽  
4.       
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5.      艸᤽ o艸 
6.       o艸 
7.      艸᤽ o艸 
8.      艸᤽ o艸 
9.      蘸  o艸 
10.      艸᤽ o艸 
  
  ...    ...  艸
A. 2; 1 B. 2 ;2 . 3; 0 D. 0; 3
  ...  艸
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 3 B. 1 . 4 D. 2
  ...  
A. 4 B. 2 . 1 D. 3
  ...    ...  艸
A. 1 ; 4 B. 2 ;2 . 2; 3 D. 3; 2
   ... 
A. 0 B. 2 . 1 D. 3
  ...  
A. 3 B. 4 . 1 D. 2
  ...  艸
A. 3 B. 1 . 4 D. 2
  ...    ...  艸
A. 3; 0 B. 0 ;3 . 2; 1 D. 1; 2
  ...  2
A. 0 B. 3 . 1 D. 2
  ...    ...  艸
A. 1; 1 B. 0 ;3 . 2; 0 D. 0; 2
 S ...   ...
A. 2; 0 B. 3 ; 5 . 2 D. 0; 3
  ...  
A. 3 B. 1 . 4 D. 2
  ...    ...  艸

Đề thi Violympic Toán 1 vòng 1 năm 2018 - 2019

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2018 - 2019 giúp quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn trong các đợt thi Violympic Toán lớp 1Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 1 năm 2018 - 2019 tương ứng với các bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức, học tốt môn Toán lớp 1.

Đánh giá bài viết
62 17.838
Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm