Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015 - 2016

10 6.581

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Đề thi violympic toán lớp 1

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 7 - 6 + .......... + 0 = 3 + 6 - 2

Câu 2.2: 10 - .......... - 1 + 2 = 4 - 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 - 1 + 2 = 4 + ........ + 3 + 2

Câu 2.4: 9 - 1 - 2 = 9 - ......... + 4

Câu 2.5: 10 - ....... + 2 = 3 - 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một số trừ đi số liền trước của số đó thì được kết quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 - .......... + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 - 1- 6 > 9 - .......... > 9 - 0 - 8

Câu 2.9: 10 - 7 + 2 - 1 + 2 = 9 - .......... + 1 + 2 - 1

Câu 2.10: 9 - 1 - 2 < 10 - ....... + 5 < 9 - 3 + 2

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10 - 1 - 3 > 1 + ......... > 5 - 3 + 2

Câu 3.2: Số lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 9 - 4 + 1 - 3 .......... 9 - 5 - 1 + 4

Câu 3.4: Bạn hãy điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 10 - ......... + 3 = 3 - 0 + 6 + 1

Câu 3.5: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:....... - 2 + 5 + 2 - 1 = 6 + 3 - 1 + 2 - 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

(1) < (9) < (7) < (6) < (10) < (3) < (2) < (8) < (5) < (4)

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 6

Câu 2.2: 3

Câu 2.3: 1

Câu 2.4: 7

Câu 2.5: 3

Câu 2.6: 1

Câu 2.7: 1

Câu 2.8: 7

Câu 2.9: 5

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 4

Câu 3.2: 9

Câu 3.3: <

Câu 3.4: 3

Câu 3.5: 4

Đánh giá bài viết
10 6.581
Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm