Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 19 năm 2015 - 2016

2 5.660

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 19

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 19 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 17 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 18 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 19 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:....6 + 2.... = 48

Câu 1.2: 3.... + 52 = ...6

Câu 1.3: 3... + ...5 = 59

Câu 1.4: ....2 + 31 = 9....

Câu 1.5: 9... - ....1 = 16

Câu 1.6:...7 - 3... = 11

Câu 1.7: 5... - ....1 = 21

Câu 1.8: 7... - ...1 = 24

Câu 1.9:...4 - 12 = 4....

Câu 1.10: 75 + ...3 = 9...

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7... < 71

Câu 2.2: 45 + 14 - ..... = 28

Câu 2.3: 46 - .... + 50 = 84

Câu 2.4: Có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76?

Câu 2.5: Hòa nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kết quả khi lấy 20 cộng với 11. Hỏi Hòa nghĩ ra số nào?

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Số liền sau số 45 là số: ..............

Câu 3.2: Năm nay bố 38 tuổi, con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.3: 73 - 21 + .... = 67

Câu 3.4:... - 34 = 52 - 11

Câu 3.5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số đó đều có chữ số 8.

Câu 3.6: Biết số A = 78 - 14. Vậy số liền sau số A là số ........

Câu 3.7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?

Câu 3.8: Năm nay mẹ 59 tuổi, mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.9: 25 - 12 + 46 = 23 + .....

Câu 3.10: Trong lớp 1A, tổ một có 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn ở tổ một bằng số bạn ở tổ hai. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

Câu 1.1: 26 + 22 = 48

Câu 1.2: 34 + 52 = 86

Câu 1.3: 34 + 25 = 59

Câu 1.4: 62 + 31 = 93

Câu 1.5: 97 - 81 = 16

Câu 1.6: 47 - 36 = 11

Câu 1.7: 52 - 31 = 21

Câu 1.8: 75 - 51 = 24

Câu 1.9: 54 - 12 = 42

Câu 1.10: 75 + 23 = 98

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 0

Câu 2.2: 31

Câu 2.3: 12

Câu 2.4: 33

Câu 2.5: 45

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: 46

Câu 3.2: 26

Câu 3.3: 15

Câu 3.4: 75

Câu 3.5: 18

Câu 3.6: 65

Câu 3.7: 45

Câu 3.8: 34

Câu 3.9: 36

Câu 3.10: 28

Đánh giá bài viết
2 5.660
Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm