Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2017 - 2018.

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Có ……… hình tròn.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2       b/ 1        c/ 4           d/ 3.

Câu 2: Có ……… hình vuông.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2       b/ 1         c/ 4         d/ 3.

Câu 3: Có ……… hình vuông.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2       b/ 4        c/ 1       d/ 3.

Câu 4: Có ……… hình vuông.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2        b/ 4         c/ 1        d/ 3.

Câu 5: Có ……… hình tam giác.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2       b/ 1        c/ 2        d/ 3.

Câu 6: Có ……… hình tam giác.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2        b/ 1       c/ 4          d/ 3.

Câu 7: Có …..hình tròn và…… hình tam giác.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 1; 1      b/ 0;3       c/ 2;0        d/ 0; 2.

Câu 8: Có …..hình vuông và…… hình tam giác.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 ; 1     b/ 3; 0      c/ 0; 3         d/ 1; 2.

Câu 9: Có …..hình tròn và…… hình vuông.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2; 3     b/ 2; 2       c/ 1; 4       d/ 3; 2.

Câu 10: Có …..hình tròn và…… hình tam giác.

 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

a/ 2 ; 1     b/ 3; 1       c/ 0; 4         d/ 2; 2.

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

Sắp xếp theo thứ tự: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

1 = 2 = 6 = 8; 3 = 9; 4 = 7; 5 = 10

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: b         Câu 6: d

Câu 2: a         Câu 7: a

Câu 3: d         Câu 8: a

Câu 4: b         Câu 9: a

Câu 5: a         Câu 10: d

Đánh giá bài viết
5 6.023
Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm