Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2013 - 2014

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2013-2014 là đề thi môn Toán hay dành cho các em học sinh lớp 2. Tài liệu này giúp các em tham khảo thêm một số kỹ năng làm Toán cũng như làm quen với các dạng đề Toán trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 16 năm 2014 - 2015

VIOLYMPIC - GIẢI TOÁN QUA MẠNG LỚP 2 - VÒNG 1

Lớp 2 - Vòng 1 - Năm học 2013 - 2014

Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Dùng con trỏ chuột.

Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần để các ô lần lượt bị xóa khỏi bảng. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.

Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 79 - 47 = ...

(Đáp án: 32)

Câu 2: Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt. Vậy cả gà và vịt nhà bác An nuôi tất cả là ...  con.

(Đáp án: 77)

Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 là số ...

(Đáp án: 90)

Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 8 là số ...

(Đáp án: 80)

Câu 5: 96 - ... = 32

(Đáp án: 64)

Câu 6: Hiện nay Mai 7 tuổi còn bố của Mai 40 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bố con Mai.

Trả lời: Hiện nay số tuổi của hai bố con Mai là ... tuổi.

(Đáp án: 47)

Câu 7: 67 - ... = 13

(Đáp án: 54)

Đánh giá bài viết
48 15.492
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm