Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2014 - 2015

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 16 năm 2014 - 2015 là đề thi ra ngày 12/03/2015, VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn đề thi giải toán trên Internet dành cho cho các em học sinh lớp 2 học tập và tham khảo, rèn luyện tư duy cũng như kĩ năng giải toán nhanh và đúng chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp tới đây của mình.

Trắc nghiệm trực tuyến: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2014-2015

Luyện thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2015 - 2016

Bài thi số 1: Hoàn thành phép tính

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1. 1: Tính 100 – 56 – 9 = ......

Câu 1. 2: Tính: 3 × 4 + 88 =

Câu 1.3: 3dm 4cm = ........cm

Câu 1.4: Tính: 28 : 4 + 37 = .........

Câu 1.5: Đường gấp khúc ABCD có AB = 2dm; BC = 14cm; CD = 16cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là .......... dm.

Câu 1.6: Tìm y biết: y : 3 = 32 : 4

Câu 1.7: 5 × 8 – 17 = 81 – .........

Câu 1.8: Cho 3cm × 10 < ........ dm x 5 : 5 < 92dm – 87dm

Câu 1.9:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ trên là ........... hình.

Câu 1.10: Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 5 rồi nhân với 7 thì được kết quả là 28.

Bài thi số 2: Đi tìm kho báu

Hãy giúp Thợ mỏ vượt qua mê cung bằng cách trả lời các câu hỏi để đến đích.

Nếu không còn đường đi về đích thì bài thi sẽ kết thúc, khi đó điểm của bài thi là số điểm bạn đạt được

Câu 2.1: Tích của 4 với số lớn nhất có một chữ số là?

Câu 2.2: Số hạng thứ nhất là 27, số hạng thứ hai là 65. Vậy tổng của hai số là?

Câu 2.3: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 7dm, 9dm, 8dm và 60cm. Vậy chu vi của hình tứ giác là........dm.

Câu 2.4: Thương của hai số là 6, số chia là 4. Vậy số bị chia là: ...............

Câu 2.5: Anh có nhiều hơn em 25 viên bi. Hỏi nếu anh cho em 15 viên bi thì bây giờ em nhiều hơn anh bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Cho 81 - ........ = 62

Câu 3.2: Cho: ...... : 4 = 7

Câu 3.3: Thương của hai số bằng với số chia và bằng 5. Vậy số bị chia là: ............

Câu 3.4: Thương của hai số là số lớn nhất có một chữ số, số chia là 3. Vậy số bị chia là: ............

Câu 3.5: Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số mà tích 2 chữ số của số đó bằng 16, số hạng thứ hai là 45.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 1: Hoàn thành phép tính

Câu 1.1: 35

Câu 1.2: 100

Câu 1.3: 34

Câu 1.4: 44

Câu 1.5: 5

Câu 1.6: 24
y : 3 = 32 : 4
y : 3 = 8
y = 8 x 3
y = 24

Câu 1.7: 58

Câu 1.8: 4
3cm × 10 = 30cm = 3dm
92dm – 87dm = 5dm
Như vậy ..... dm x 5 : 5 = 4dm
=> Giá trị cần tìm là: 4dm x 5 : 5 = 4

Câu 1.9: 8

Câu 1.10: 20

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: 36

Câu 2.2: 92

Câu 2.3: 30

Câu 2.4: 24

Câu 2.5: 5

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: 19

Câu 3.2: 28

Câu 3.3: 25

Câu 3.4: 27

Câu 3.5: 37
Số lớn nhất có hai chữ số mà tích 2 chữ số của số đó bằng 16 là 82
Vậy số hạng thứ hai

Đánh giá bài viết
86 28.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm