Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18 năm 2013-2014

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 18 năm 2013-2014 giúp các em học sinh lớp 2 hệ thống lại kiến thức, luyện thi giải Toán qua mạng, rèn luyện tư duy Toán học và một số kỹ năng tính toán nhanh, nhận diện các phép tính. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2013-2014

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 19 năm 2013-2014

VIOLYMPIC - GIẢI TOÁN QUA MẠNG

VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014)

BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ ... nhé!

Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở.

Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em ... quyển vở.

Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2?

Trả lời: Có ... số thỏa mãn đề bài.

Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số

Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215?

Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài.

Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = ...

Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là ...

Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo?

Trả lời: Cần ít nhất ... chiếc túi.

Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là ... lít.

Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3?

Trả lời: Có tất cả ... số thỏa mãn đề bài.

Câu 10: Cho hình vẽ:

Biết đoạn AD = 15 cm, BC = 6cm.

Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng ... cm.

Đánh giá bài viết
103 9.649
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm