Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018 là đề thi giải Toán trên mạng dành cho học sinh lớp 2 có đáp án giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2017 - 2018.

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1: Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là

Câu 2: Tính: 45 – 23 =………

Câu 3: Hiệu của 78 và 27 là……….

Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số là…………

Câu 5: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài ……….cm.

Câu 6: Cho: 4dm = ..... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 7: Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được 1 chục con. Vậy em câu được….. con.

Câu 8: Cho: 80cm = ...... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 9: Cho: 23cm +36cm < 6dm - .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 10: Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng của 2 số là….

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Tính: 23 + 6 = ……...

Câu 2: Tính: 45 + 12 = ……...

Câu 3: Tính: 68 – 8 = ……...

Câu 4: Tính: 6 + 12 + 61 = ……...

Câu 5: Tính: 16 + 3 - 7 = ……...

Câu 6: Tính: 85 – 52 + 5 = ……...

Câu 7: Tổng của 5 và 32 là: ……...

Câu 8: Tổng của số bé nhất có 2 chữ số giống nhau và 58 là: ……...

Câu 9: Cho: 67dm – 53dm ….. 20cm + 13dm.

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …….

Câu 10: Cho: 6dm = ……..cm.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …….

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1: 99 Câu 6: 40

Câu 2: 22 Câu 7: 5

Câu 3: 51 Câu 8: 8

Câu 4: 10 Câu 9: 0

Câu 5: 95 Câu 10: 25

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: 29 Câu 6: 38

Câu 2: 57 Câu 7: 37

Câu 3: 60 Câu 8: 69

Câu 4: 79 Câu 9: <

Câu 5: 12 Câu 10: 60

Đánh giá bài viết
12 7.785
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm