Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC TOÁN 2018 2019 _ LỚP 3
VÒNG 1 (Mở ngày 18-9-2018)
Bài thi số 1: Đừng để điểm rơi:
Câu 1: Điền số thích hợp: …. + 15 < 82. 66 ;
Câu 2: Đổi: 2dm 5cm = ……….cm. 25
Câu 3: Tính: 81 - 35 = ……….. 46 ; Câu 4: Tính: 367 - 102 = ……….. 265
Câu 5: Tính: 67 + 49 = ……….. 116 ; Câu 6: Tính: 45 + 23 = ……….. 68
Câu 7: Tìm x, biết: x + 251 = 694. Vậy x = ……… 443
Câu 8: Tìm x, biết: 875 - x = 431. Vậy x = ……… 444
Câu 9: Tìm x, biết: 54 < x - 48 < 56. Vậy x = ……… 103
Câu 10: Cho: …….. + 237 = 569. S thích hợp để điền vào ch chấm là: ……… 332
Câu 11: Tổng của số lẻ nhất 3 chữ số số chẵn lớn nhất 1 chữ số là: ….. ……… 109
Câu 12: Hiệu của số tròn chục lớn nhất 2 chữ số 28 là: .. ……… 62
Câu 13: Hiệu hai số 145. Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị, gi nguyên số trừ thì hiệu mới
là: 125
Câu 14: Số tự nhiên lớn nhất hai ch số tổng các chữ số bằng 7 là: ….. ……… 70
Câu 15: Số 2 chữ số tổng các chữ s bằng 12 hiệu giữa chữ số hàng chục hàng đơn
vị bằng 2 là: ……….. 75
Bài thi số 2: Sắp xếp:
Số liền sau 404
102
89 - 15
81 - 27
170
2
96
39
19
14 + 78 + 86
47
Số liền trước số 600
58
698
9
54 + 128 + 46
Số gồm 3 trăm 2
chục
16 +75
55
199
Bài thi số 3:
Câu 1: Số gồm 2 chục 3 đơn vị là:
a/ 32 ; b/ 302 ; c/ 23 ; d/ 203. 23
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Câu 2: Số gồm 5 trăm 4 đơn vị là:
a/ 450 ; b/ 504 ; c/ 405 ; d/ 540. 504
Câu số 3: >
Câu số 4: <
Câu số 5: =
Câu 6: Cho: 215 + ….. = 318 + 245. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
a/ 345 ; b/ 248 ; c/ 318 ; d/ 348. 348
Câu 7: 362 = …. + 60 + 2. S thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/ 30 ; b/ 200 ; c/ 400 ; d/ 300. 300
Câu 8: 37 + 25 ….. 27 + 35. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/ + ; b/ = ; c/ < ; d/ >. =
Câu 9: Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 tất cả là……….số chẵn.
a/ 16 số ; b/ 10 số ; c/ 14 số ; d/ 12 số. 12 số
Câu 10: Tính: 28 + 47 = ……
a/ 65 ; b/ 75 ; c/ 61 ; d/ 71. 75
Câu 11: Tính: 165 + 203 = ………
a/ 362 ; b/ 168 ; c/ 398 ; d/ 368. 368
Câu 12: Tính: 91 - 75 = ………
a/ 16 ; b/ 36 ; c/ 6 ; d/ 26. 16
Câu 13: Tính: 653 420 = ………
a/ 273 ; b/ 333 ; c/ 223 ; d/ 253. 233
Câu 14: nh: 57 + 36 - 28 = ………
a/ 65 ; b/ 75 ; c/ 67 ; d/ 56. 65
Câu 15: Tính: 674 261 + 52 = ………
a/ 465 ; b/ 468 ; c/ 456 ; d/ 458. 465
Ngoài ra, các bạn thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/giai-toan-lop-3

Đề thi Violympic Toán 3 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2018 - 2019 giúp quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn trong các đợt thi Violympic Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 3 vòng 1 năm 2018 - 2019 tương ứng với các bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức, học tốt và nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3.

Đánh giá bài viết
30 6.332
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm