Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2015-2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 diễn ra ngày 04/01/2016. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 11

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Tính: 462 : 3 = .............

Câu 2.2: Tính: 198 x 3 = .............

Câu 2.3: Cho hai số có hiệu bằng 912. Hỏi nếu tăng số bị trừ thêm 125 đơn vị và tăng số trừ thêm 140 đơn vị thì hiệu mới sẽ bằng bao nhiêu?

Câu 2.4: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 90cm. Biết chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính số đo chiều dài.

Câu 2.5: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 22 là: ............

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm!

Câu 3.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 308 x 3 = ...............

Câu 3.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 129 x 4 = .............

Câu 3.3: Tìm y biết y : 6 = 87

Câu 3.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 132 - 126 : 6 = ............

Câu 3.5: Tìm y biết y : 6 = 136 dư 4

Câu 3.6: Tìm y biết: y : 4 - 12 = 27

Câu 3.7: Hãy cho biết phải dùng ít nhất bao nhiêu chiếc túi nhỏ để đựng hết 182kg gạo? Biết mỗi túi nhỏ chỉ đựng được 5kg gạo.

Câu 3.8: Tìm một số biết đem nhân số đó với 3 thì kết quả đúng bằng thương của hai số 630 và 5.

Câu 3.9: Tìm một số biết đem chia số đó cho 3 thì kết quả đúng bằng tích của hai thừa số 36 và 4.

Câu 3.10: Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

92 x 2 : 4 ............. 92 : (4 : 2)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Số tự nhiên bé nhất < 45 : 9 < 49 : 7 < Số lớn nhất có một chữ số < 68 < 8 x 9 < 9 x 10 < 105 < 57 x 2 < 43 x 3 < 168 < 38 x 5 < 576 : 3 < 50 x 4 < 25 x 8 + 50 < 286 < 200 : 4 x 6 < 975 : 3

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 154

Câu 2.2: 594

Câu 2.3: 897

Câu 2.4: 30

Câu 2.5: 589

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 924

Câu 3.2: 516

Câu 3.3: 522

Câu 3.4: 111

Câu 3.5: 820

Câu 3.6: 156

Câu 3.7: 37

Câu 3.8: 42

Câu 3.9: 432

Câu 3.10: =

Đánh giá bài viết
48 8.078
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm