Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017

12 1.714

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 được VnDoc sưu tầm, biên soạn có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 3 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017 

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 vòng 13

Các giá trị tăng dần là:

1 < 2 < .... < .... < .... < .... <

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 564 - 321 = ...

Câu 2: 700dm = ...m

Câu 3: Tính 312 x 3 = ...

Câu 4: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 11 là ...

Câu 5:

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 vòng 13

Câu 6: Chu vi của một hình vuông có cạnh 6dm 5cm là ...cm

Câu 7: Tìm x biết: 148 + x : 4 = 286

Câu 8: Chu vi một hình vuông là 36cm. Độ dài cạnh hình vuông là ...cm

Câu 9: Chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 5m và chiều rộng bằng 3m là ...m

Câu 10: Tính: (56 + 25) : 9 = ...

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tính 279 : 9 = ...

Câu 2: Chu vi của một hình vuông có cạnh bằng 32cm là ...cm

Câu 3:

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 vòng 13

Câu 4: Trong thùng có 216l dầu. Người ta đổ thêm vào thùng 99l dầu nữa rồi chia đều tất cả số dầu vào 7 thùng nhỏ. Hỏi mỗi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu? Biết rằng lúc đầu các thùng nhỏ đều không chứa dầu.

Trả lời: Mỗi thùng nhỏ chứa đựng số lít dầu là ...l

Câu 5: Tính 186 : 3 x 5 = ...

Câu 6: Tính (18 + 123) x 5 = ...

Câu 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 240m. Chiều rộng của mảnh đất đó là 45m. Chiều dài của mảnh đất đó là ...m.

Câu 8: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một mảnh bìa hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 1dm 5cm.Tính chiều rộng mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 22cm.

Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật là ....cm

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13

Bài 1: Sắp xếp

12 < 5 < 7 < 2 < 14 < 20 < 13 < 9 < 6 < 19 < 17 < 15 < 18 < 1 < 4 < 3 < 10 < 16 < 8 < 11

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 243      Câu 6: 260

Câu 2: 70       Câu 7: 552

Câu 3: 936      Câu 8: 9

Câu 4: 920      Câu 9: 16

Câu 5: 18       Câu 10: 9

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 31

Câu 2: 128

Câu 3: 3

Câu 4: 45

Câu 5: 310

Câu 6: 705

Câu 7: 75

Câu 8: 8

Đánh giá bài viết
12 1.714
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm