Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 được VnDoc sưu tầm, biên soạn có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 3 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm 2016 - 2017

252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3

Bài 1: Mười hai con giáp

1.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16

Đáp án của bạn

2. Bạn Minh sinh vào ngày 29 tháng 2 năm 2012. Hỏi năm nào thì bạn Minh tổ chức sinh nhật lần thứ ba?

A. 2014
B. 2018
C. 2015
D. 2024

3. Bao thứ nhất có 992kg ngô. Nếu chuyển 1/8 số ngô ở bao thứ nhất sang bao thứ hai thì số ngô ở 2 bao bằng nhau. Hỏi lúc đầu số ngô ở bao thứ hai là bao nhiêu?

Trả lời: Số ngô ở bao thứ hai là ... kg

4. Tìm x biết, (478 - x) x 8 = 2960

Trả lời: x = ...

5. Tính: 2738 x 3 = ...

6. Hai bể nước chứa tất cả 3482 lít nước. Nếu lấy ở bể thứ nhất đi 1/3 lượng nước có trong bể thì cả hai bể còn lại 2654 lít nước. Hỏi lúc đầu bể thứ nhất có bao nhiêu lít nước?

Trả lời: Lúc đầu bể thứ nhất có ...lít nước

7. Tính 1938 + 837 = ...

8. Tìm x biết, 3267 - x + 425 = 758

Trả lời: x = ...

9. Chọn câu khẳng định đúng

A. Bán kính bằng đường kính
B. Bán kính của một hình tròn là đoạn thẳng nối hai điểm trên hình tròn
C. Đường kính của một hình tròn là đoạn thẳng nối hai điểm trên hình tròn
D. Bán kính bằng một phần hai đường kính

10. Kho thứ nhất chứa được 2637kg gạo, kho thứ hai chứa được số gạo gấp đôi kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa được tất cả bao nhiêu kg gạo?

Trả lời: Cả hai kho chứa được ...kg gạo

1. 9 xe tải có thể chở được 954 tấn hàng. Hỏi mỗi xe đó chở được bao nhiêu tấn hàng?

Trả lời: Mỗi xe chở được ... tấn hàng.

2. Tính: 6473 - 2817 = ...

3. Tính 1837 x 4 = ...

4. 1/9 của 783 là ...

5. Tính 8746 - 467 x 4 = ...

6. Tính: 4637 + 864 : 4 = ....

7. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

2536 + 1728 - 1089 .... 1267 x 2

8. Tính 7846 - 1276 - 1278 = ...

9. Một phép chia một số tự nhiên cho 7 và có số dư là 4. Phải tăng số bị chia thêm bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương tăng thêm 5 đơn vị?

Trả lời: Cần tăng số bị chia thêm ... đơn vị

10. Một trường tiểu học có 848 học sinh. Nếu giảm đi 73 học sinh nữ và tăng thêm 73 học sinh nam thì số học sinh nam và học sinh nữ bằng nhau. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời: Trường đó có ... học sinh

Bài 3: Đập dế

1. Một xe ôtô chở 5 chuyến hàng, mỗi chuyến chở được 1068kg hàng. Hỏi xe ôtô đó đã chở được bao nhiêu kg hàng?

Trả lời: Xe ôtô đó đã chở ... kg hàng

A. 5430
B. 5034
C. 5043
D. 5340

2. Tính 4736 + 2167 = ...

A. 6903
B. 6930
C. 6093
D. 6309

3. Tìm y biết: y + 1726 = 3647 x 2

Trả lời y = ...

A. 5685
B. 9020
C. 5568
D. 5930

4. Tính 3526 x 2 = ...

A. 7052
B. 7205
C. 7502
D. 7520

5. Giảm số 906 đi 3 lần rồi cộng với 2839 thì được kết quả là ...

A. 5799
B. 3141
C. 121
D. 5557

6. Minh đọc một quyển truyện dày 208 trang. Ngày thứ nhất Minh đọc được 96 trang. Số trang Minh đọc được ngày thứ hai nhiều hơn 1/4 số trang đọc được ngày thứ nhất 23 trang. Hỏi ngày thứ hai Minh đọc được bao nhiêu trang truyện?

Trả lời: Ngày thứ hai Minh đọc được ... trang

A. 67
B. 57
C. 47
D. 37

7. Tích của hai số là 674. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần và gấp thừa số thứ hai lên 3 lần thì được tích mới là ...

A. 4404
B. 3370
C. 4440
D. 4044

8. Tích của số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và 6 là ...

A. 6192
B. 6144
C. 6071
D. 6073

9. Tìm x biết, 4536 - x x 6 = 1938

A. 433
B. 343
C. 1097
D. 1079

10. Ba bạn Tuấn, Tùng, Minh có một số viên bi. Biết rằng tổng số viên bi của Tùng và Minh là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, tổng số bi của Tuấn và Minh là số chẵn bé nhất có 3 chữ số. Hỏi Tùng có ít hơn Tuấn bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Tùng có ít hơn Tuấn ... viên bi.

A. 4
B. 3
C. 2
D. > 5

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: 84       Câu 6: 2484

Câu 2: D        Câu 7: 2775

Câu 3: 744      Câu 8: 2934

Câu 4: 108      Câu 9: D

Câu 5: 8214     Câu 10: 7911

Bài 2

Câu 1: 106        Câu 6: 4853

Câu 2: 3656        Câu 7: >

Câu 3: 7348        Câu 8: 4932

Câu 4: 87         Câu 9: 31

Câu 5: 6878       Câu 10: 497

Bài 3: Đập dế

Câu 1: D          Câu 6: C

Câu 2: A          Câu 7: D

Câu 3: C          Câu 8: B

Câu 4: A          Câu 9: A

Câu 5: B          Câu 10: C

Đánh giá bài viết
1 1.069
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm