Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 1 NĂM 2019-2020
(Mở ngày 10/09/2019)
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
Câu hỏi
Đáp số
Thứ
tự
Câu hỏi
Đáp số
Thứ
tự
Trung bình cộng của 3 số
364, trung bình cộng của số thứ
nhất thứ hai là 421. Số thứ ba
250
6
Giá trị của x để:
x : (
11
7
+
6
7
+
8
14
+ 29) = 35
1120
8
315 x 32 700 - 50
9330
10
Số tự nhiên nhỏ nhất 4
chữ số chia hết cho 2, 3 5
1020
7
Tìm số tự nhiên y biết
48
y
=
6
21
168
5
3
2
:
3
7
:
3
8
9,3
4
Tổng của 20 số t nhiên chẵn
liên tiếp số lớn nhất 246
4540
9
5
9
+
6
15
0,95
1
2015+2016x2017
2017x2018-2019
1
2
87
15
5,8
3
Bài 2.
Câu 1.
3
7
của 210 A) 490g B) 490kg C) 90g D) 90kg
Câu 2.
7
15
x
5
14
A) 6 B)
1
6
C)
7
15
D)
15
7
Câu 3.
45
26
-
23
26
A)
15
26
B)
11
13
C)
13
11
D)
26
15
Câu 4. Tính
1
2
+
5
2
: 3 A) 1 B)
7
2
C)
4
3
D)
3
4
Câu 5. Tìm x biết 5874 : x = 104 (dư 50)
A) 56 B) 57 C) 58 D) 95
Câu 6. So sánh phân s
2018x2018
2017x2019
1
A)
2018x2018
2017x2019
= 1 B)
2018x2018
2017x2019
> 1 C)
2018x2018
2017x2019
< 1 D) Không so sánh được
Câu 7. Mai 56 i kẹo, sau khi cho An một số kẹo thì Mai còn
5
8
số kẹo. Hỏi Mai đã cho
An bao nhiêu cái kẹo.
A) 21 B) 28 C) 35 D) 42
Câu 8. So sánh
2019
2001
2017
2003
A)
2019
2001
>
2017
2003
B)
2019
2001
=
2017
2003
C)
2019
2001
<
2017
2003
D) Không so sánh được
Câu 9. Tìm một phân số biết rằng nếu lấy phân số đó nhân với
2
5
rồi trừ đi
1
5
thì được
4
15
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A)
28
24
B)
21
15
C)
7
6
D)
7
15
Câu 10. Một hình thoi độ dài một đường chéo
3
4
cm, đường chéo còn lại hơn đường
chéo kia
2
3
cm. Tính diện tích hình thoi đó.
A)
34
16
cm B)
17
8
C)
17
16
D)
17
32
Bài 3.
Câu 1. Biết
x+3
8
=
63
72
. Giá trị của x là: ………………
Câu 2. Một phép chia số chia một số chẵn nhỏ nhất 3 chữ số khác nhau, thương
số lẻ nhỏ nhất 2 chữ số khác nhau với số số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau.
Số bị chia của phép chia đó ……………….
Câu 3. bao nhiêu số 4 chữ s khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?
Trả lời: Số các s 4 chữ số khác nhau
Câu 4. Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số
5
4
4
9
…….
Câu 5. Rút gọn phân số
36
48
ta được phân số tối giản :
A)
18
24
B)
3
4
C)
4
3
D)
9
12
Câu 6. Khi chia một số 4 chữ số cho tổng các chữ số của thì được thương lớn nhất
bao nhiêu? Đáp án: ………………
Câu 7. Phân số nào có mẫu số bằng 7 nhỏ hơn phân số
6
7
A)
7
9
B)
9
7
C)
7
8
D)
5
7
Câu 8. Giá trị của biểu thức
3
5
x
5
21
-
1
7
…………
Câu 9. Tổng của 2 s tự nhiên là 1644. Nếu xóa hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. Số
lớn ………….
Câu 10. Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy m tuổi em bằng
3
5
tuổi anh?
Đáp án: ………………
Câu 11. Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khi chia cho 2016 được thương số
bằng nhau? Đáp án: ………………
Câu 12. Năm nay tuổi hơn 4 lần tuổi cháu 2 tuổi. Khi tuổi cháu bằng tuổi hiện nay
thì tổng số tuổi cháu 94. Tuổi hiện nay …….
Câu 13. Trên cây 32 con chim đang đậu hai cành y. 4 con chim bay từ cành ới
lên cành trên, 6 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới, lúc đó số chim cành trên
bằng 3/5 cành dưới. Hỏi lúc đầu cành dưới bao nhiêu con chim?
Đáp án: ………………
Câu 14. Một hình chữ nhật chiều dài 1/2m, chiều rộng 2/5m. Chu vi hình chữ nhật đó
A) 9/5 m B) 9/10 m C) 3/10 m D) 10/9 m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC LỚP 5
Bài 1.
Thứ tự
Đáp số
Thứ tự
6
1120
8
10
1020
7
5
9,3
4
9
0,95
1
2
5,8
3
Bài 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
B
C
A
B
A
A
C
D
Bài 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
1348
720
36
B
1000
D
0
1495
4
98833
34
22
A
Gợi ý :
Bài 3.
Câu 2 :
Số chia 1 số chẵn nhỏ nhất 3 chữ số khác nhau: 102
Thương s lẻ nhỏ nhất 2 chữ số khác nhau: 13
Số s chẵn nhỏ nhất 2 chữ số giống nhau: 22
Số bị chia = 102 x 13 + 22 = 1348
Câu 3:
6 cách chọn hàng nghìn
6 cách chọn hàng trăm
5 cách chọn hàng chục
4 cách chọn hàng đơn vị
Số các số 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 :
6 x 6 x 5 x 4 = 720
Câu 6: 1000 : (1+0+0+0) = 1000
Câu 9:
Giả sử hàng đơn vị của số lớn m.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 10/09/2019. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 5 qua các năm

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 1 bao gồm 3 bài thi theo từng mức độ khó dễ tăng dần có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo.

Đánh giá bài viết
110 13.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm