Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC
VÒNG 4
LỚP 5
(Ngày 12/10/2017)
ĐẬP DẾ
Câu 1: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn mỗi người
trong một ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi
đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày?
A. 12 B. 18 C.
1
22
8
D. 21
Câu 2: Trung bình cộng hai số 180. Số thứ nhất số chẵn lớn nhất 2 chữ số. Tìm số
thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai
A. 261 B. 82 C. 81 D. 262
Câu 3: Khi chia A cho 124 ta được số 10. Hỏi phải giảm A đi bao nhiêu đơn vị để phép
chia trên trở thành phép chia hết thương giảm đi 2 đơn vị?
A. 258 B. 268 C. 248 D. 238
Câu 4: Một khu vườn hình chữ nhật chiều dài hơn chiều rộng 72m. Nếu giảm mỗi chiều
đi 12m t lúc đó chiều rộng bằng
1
4
chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó.
Trả lời: Diện tích khu vườn m
2
.
A. 3888 B. 2944 C. 2304 D. 1056
Câu 5: Từ các chữ số 0; 3; 2 lập được bao nhiêu số 3 chữ số khác nhau?
A. 8 B. 4 C. 18 D. 27
Câu 6: Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B phải đi qua tỉnh C tỉnh D. Biết quãng đường
AC dài 207km, gấp 3 lần quãng đường CD bằng
3
7
quãng đường DB. Tính quãng đường
AB.
Trả lời: Quãng đường AB dài km.
A. 659 B. 690 C. 759 D. 483
Câu 7: Một cửa hàng chuẩn bị một số bánh nướng, bánh dẻo để bán nhân dịp Trung Thu.
Nếu mỗi ngày bán 120 cái thì sau 1 tuần 2 ngày hết hàng. Hỏi nếu mỗi ngày bán 180 cái thì
sau bao lâu hết hàng?
Trả lời: Cửa hàng đó bán hết hàng sau ngày.
A. 6 B.
14
3
C. Đáp số khác D. 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Tổng hai phân số bằng
3
5
5
, phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai
3
1
4
. Tìm phân số
thứ hai.
Trả lời: Phân số thứ hai
A.
77
40
B.
147
40
C.
77
20
D.
35
40
Câu 9: Trung bình cộng của hai phân số bằng
5
7
. Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì
trung bình cộng của chúng bằng
3
4
. Tìm phân số thứ nhất.
A.
1
28
B.
19
28
C.
19
14
D.
1
14
Câu 10: Tìm x biết:
3 1 25
: x
5 4 100
Trả lời: Giá trị của x
A.
80
7
B.
7
5
C.
5
7
D.
7
80
Câu 11: Người ta phải cắt 12 đoạn dây thép mỗi đoạn 6m thành những đoạn dài 2m. Hỏi
phải cắt mấy lần?
Trả lời: Phải cắt lần.
A. 2 B. 24 C. 36 D. 35
Câu 12: Học sinh khối 4, 5 của một trường tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó
số
cây khối 4 chăm sóc bằng
số cây của khối 5. Hỏi khối 5 đã chăm sóc bao nhiêu cây?
Trả lời: Khối 5 chăm sóc được cây.
A. 310 B. 186 C. 124 D. 62
Câu 13: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi
con?
Trả lời: Khi đó, tuổi mẹ tuổi.
A. 14 B. 32 C. Đáp số khác D. 42
Câu 14: Hiệu hai phân số bằng
2
2
7
; phân s thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm phân số
thứ nhất.
Trả lời: Phân số thứ nhất
A.
14
7
B.
24
7
C.
8
7
D.
16
7
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Đội tuyển thi đấu thể thao của một trường tiểu học gồm 25 em thi đấu hai môn: cờ
vua cờ tướng. Trong đó, 17 em thi đấu cờ vua và 15 em thi cờ tướng. Hỏi bao nhiêu em
thi đấu cả hai môn?
Trả lời: Số em thi đấu cả hai môn em.
A. 7 B. 2 C. 8 D. 10
Câu 16: Tích sau tận cùng chữ s nào?
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1000
A. 6 B. 7 C. 5 D. 0
Câu 17: Tính:
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 ...
2 3 4 5 6 7
A.
1
7
B. Đáp s khác C.
1
5040
D.
249
420
Câu 18: Hiệu hai số 64. Tìm số biết số hơn
1
7
số lớn là 2.
Trả lời: Số
A. 11 B. 77 C. 75 D. 13
Câu 19: Người ta xếp một số sách vào ngăn. Số sách ngăn trên bằng
4
7
số sách ngăn dưới.
Nếu chuyển 36 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách 2 ngăn bằng nhau. Tính số
sách ngăn trên có.
Trả lời: Số sách ngăn trên quyển.
A. 84 B. 48 C. 96 D. 132
Câu 20: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật chiều dài 2m, chiều rộng 15dm. Tính số
mét nhôm cần để viền xung quanh tấm biển đó.
Trả lời: Số mét nhôm cần dùng m.
A. 7 B. 70 C. 34 D. 35
Câu 21: Cho dãy số 16; 26; 36; 46; ; 2016. Dãy số trên bao nhiêu số hạng?
Trả lời: Dãy số trên số hạng.
A. 396 B. 386 C. 200 D. 201
Câu 22: 8 bi đỏ, 6 bi xanh, 9 bi vàng. Không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu bi
thì chắc chắn số bi lấy ra đ cả 3 màu bi?
Trả lời: Phải lấy ít nhất bi để chắc chắn đủ 3 màu bi.
A. 18 B. 17 C. 15 D. 16
Câu 23: Một hình chữ nhật chu vi 70cm. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều dài
hình chữ nhật đó.
A. 14cm B. 42cm C. 28cm D. 21cm

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 12/10/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 4 bao gồm 2 phần thi: đập dế, 12 con giáp có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
23 7.515
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm