Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016 à đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: Multiply: 7 x 1 = .......

Question 2: Multiply: 7 x 2 = .........

Question 3: Multiply: 7 x 3 = .......

Question 4: Multiply: 7 x 4 = .......

Question 5: Multiply: 7 x 5 = ........

Question 6: Multiply: 7 x 6 = ......

Question 7: How many flowers are there?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

Question 8:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

Bob caught ......... fish.

Question 9:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

Peter caught .......... fish.

Question 10:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

Jack caught ........... fish.

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: Divide: 70 : 7 = ......

a. 9 b. 10 c. 7 d. 8

Question 2: Divide: 42 : 7 = .......

a. 6 b. 5 c. 7 d. 8

Question 3: Divide: 63 : 7 = ........

a. 10 b. 9 c. 7 d. 8

Question 4: Find y such that 21 : y = 7

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Question 5: If 28 : x = 7 then x = .......

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Question 6: Plant tree

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

If Anna plants 24 trees thenĐề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4 = ........ trees.

a. 6 b. 4 c. 7 d. 8

Question 7: Find X such that 7 x X = 42

a. 6 b. 5 c. 7 d. 8

Question 8: Each bag has 7 potatoes. How many potatoes are there in the nine bags?

a. 42 b. 56 c. 63 d. 49

Question 9: A pet store has 7 fish tanks. This is one of them. How many fish does the store have?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

a. 28 b. 21 c. 14 d. 35

Question 10: If X x 3 = 7 x 6 then X = .......

a. 21 b. 14 c. 7 d. 9

Exam number 3: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: 7 Question 2: 14 Question 3: 21 Question 4: 28

Question 5: 35 Question 6: 42 Question 7: 21

Question 8: 14 Question 9: 28 Question 10: 35

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: b Question 2: a Question 3: b Question 4: c

Question 5: a Question 6: d Question 7: a

Question 8: c Question 9: b Question 10: b

Exam number 3: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (4); (2) = (7); (3) = (17); (5) = (14); (6) = (11); (8) = (9); (10) = (12); (13) = (18); (15) = (20); (16) = (19)

Đánh giá bài viết
1 664
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm