Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

6 1.234

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017

Exam number 1. THE AMAZING ARRANGER

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

Đáp án của bạn: 1 = ....=....

Exam number 2. TREASURE HUNTER

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

1. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

2. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

3. Choose the correct answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

287
278
768
786

4. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

5. Choose the correct answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

19&20
18&19
20&19
19&18

Exam number 3. THE 12 ZODIACS

1. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

2. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

3. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

4. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

5. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

6. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

7. Choose the correct answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

-

x
:
+

8. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

9. Write your answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

10. Choose the correct answer

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

9x3
9:3
9+3
9-3

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 1. THE AMAZING ARRANGER

1 = 8; 2 = 5; 3 = 10; 4 = 15; 6 = 12; 7 = 17; 9 = 10; 11 = 16; 14 = 13; 19 = 18

Exam number 2. TREASURE HUNTER

1. 7327

2. 4846

3. 768

4. 900

5. 19&20

Exam number 3. THE 12 ZODIACS

1. 16         6. 6342

2. 71         7. -

3. 31         8. 750

4. 1259       9. 9

5. 19        10. 9 x3

Đánh giá bài viết
6 1.234
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm