Đề thi xét tuyển giáo viên tiểu học hạng IV

Thăng hạng giáo viên là quá trình chuẩn hóa nghề nghiệp chuyên môn của mỗi giáo viên. Thi thăng hạng giáo viên thể hiện sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ vị trí và đẳng cấp của giáo viên trong phát triển nghề nghiệp. Sau đây là đề thi xét tuyển giáo viên tiểu học hạng 4 của tỉnh Hà Nam năm 2020 VnDoc sưu tầm xin chia sẻ để các thầy cô có thêm tài liệu ôn tập.

1. Đề thi xét tuyển giáo viên tiểu học hạng 4

Đề thi giáo viên tiểu học

2. Hồ sơ xét thăng hạng giáo viên

- Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Lệ phí thi/xét tuyển thăng hạng viên chức

(Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:

- Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần

b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm