Dịch vụ công trực tuyến là gì?

6 2.416

Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về khái niệm dịch vụ công trực tuyến cũng như hệ thống các dịch vụ công trực tuyến của VnDoc.com. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Các loại dịch vụ công trực tuyến

- Hiện tại có 5 loại dịch vụ công trực tuyến:

1. Cấp Thành phố:

- Sở Công thương

- Sở Du lịch

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Sở Quy hoạch và Kiến trúc

- Sở Tài chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Tư pháp

- Sở Văn hóa và Thể thao

- Sở Xây dựng

- Sở Y tế

2. Cấp Quận, Huyện

- Quản lý đô thị

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

+ Cấp giấy phép quy hoạch

- Tư pháp:

+ Cấp bản sao trích lục khai sinh

+ Cấp bản sao trích lục khai tử

+ Cấp bản sao trích lục kết hôn

- Thông tin và truyền thông

3. Cấp Phường, Xã, Thị trấn

- Tư pháp

4. Dịch vụ công mức 4 cấp Quận, Huyện

5. Dịch vụ công mức 4 cấp Xã, Phường, Thị Trấn

Hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ của các dịch vụ công trực tuyến tại VnDoc

Các dịch vụ công trực tuyến các bạn có thể tham khảo luôn tại VnDoc được hướng dẫn cụ thể và chi tiết.
Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc xin để lại ở phần bình luận để được giải đáp rõ ràng nhé.

Hướng dẫn tra cứu dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội

Hướng dẫn làm giấy khai sinh trực tuyến qua mạng

Đánh giá bài viết
6 2.416
Dịch vụ công trực tuyến Xem thêm