Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế DHT năm 2018

1 19

Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế DHT năm 2018 và phương thức tuyển sinh năm 2019

Năm 2018, đại học Khoa học Đại học Huế thông báo tuyển sinh trên khắp cả nước cho 24 ngành học. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018, Khoa Báo chí của trường có điểm chuản cao nhất là 18 điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mức điểm vào các ngành tại đây.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2018

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

7220104

Hán - Nôm

C00, C19, D14

13

 

2

7229001

Triết học

C00, C19, C20

13

 

3

7229010

Lịch sử

C00, C19, C14

13

 

4

7229020

Ngôn ngữ học

C00, C19, D14

13

 

5

7229030

Văn học

C00, C19, D14

13

 

6

7310301

Xã hội học

C00, D01, D15

13

 

7

7310608

Đông phương học

C00, C19, C14

13

 

8

7320101

Báo chí

C00, D01, D15

13.75

 

9

7420101

Sinh học

A00, B00, D08

13

 

10

7420201

Công nghệ sinh học

A00, B00, D08

13

 

11

7440102

Vật lí học

A00, A01

13

 

12

7440112

Hoá học

A00, B00, D07

13

 

13

7440201

Địa chất học

A00, B00, D07

13

 

14

7440217

Địa lí tự nhiên

A00, B00, D07

13

 

15

7440301

Khoa học môi trường

A00, B00, D07

13

 

16

7460101

Toán học

A00, A01

13

 

17

7460112

Toán ứng dụng

A00, A01

13

 

18

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01

13.5

 

19

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông

A00, A01

13

 

20

7520501

Kỹ thuật địa chất

A00, B00, D07

13

 

21

7520503

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

A00, B00, D07

13

 

22

7580101

Kiến trúc

V00, V01

13

 

23

7760101

Công tác xã hội

C00, D01, D14

13

 

24

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, B00, D07

13

 

Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2019

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tuyển sinh theo 03 phương thức với 1.755 chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) của HĐTS các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 1.5. Điều kiện xét tuyển là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

- Trường Đại học Khoa học tuyển sinh theo 03 phương thức:

+Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo.

+Phương thức 2:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

+Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0.

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019

Số TT

Tên trường, Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC

DHT

     

1545

210

1

Hán - Nôm

 

7220104

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

25

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)

C19

2

Triết học

 

7229001

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

25

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)

C19

3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (*)

D66

3

Lịch sử

 

7229010

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

25

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)

C19

4

Ngôn ngữ học

 

7229020

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

25

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)

C19

5

Văn học

 

7229030

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

35

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)

C19

6

Toán kinh tế

 

7310108

1. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

30

10

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

7

Quản lý nhà nước

 

7310205

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

55

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C19

3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

D66

8

Xã hội học

 

7310301

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

30

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

9

Đông phương học

 

7310608

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

50

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*)

C19

10

Báo chí

 

 

7320101

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

150

 

2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (*)

D15

11

Công nghệ sinh học

 

7420201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

70

 

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học

D08

12

Kỹ thuật sinh học

 

7420202

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

30

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

13

Vật lí học

 

7440102

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

25

10

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

14

Hoá học

 

7440112

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

30

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

15

Khoa học môi trường

 

7440301

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

40

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

16

Toán học

 

7460101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

25

10

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

17

Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù)

 

7480103

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

150

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

18

Công nghệ thông tin

 

7480201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

300

 

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

19

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông

 

7510302

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

50

10

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

20

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

7510401

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

40

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

21

Kỹ thuật môi trường

 

7520320

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

30

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

22

Kỹ thuật địa chất

 

 

7520501

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

25

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

23

Kiến trúc

 

7580101

1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V00

100

 

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V01

3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*)

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V02

24

Quy hoạch vùng và đô thị

 

7580105

1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V00

50

 

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V01

3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (*)

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V02

25

Địa kỹ thuật xây dựng

 

7580211

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

30

10

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

26

Công tác xã hội

 

7760101

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

60

10

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

27

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

7850101

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

40

10

2. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

3. Toán, Ngữ văn, Địa lí (*)

C04

Lưu ý:(*) là những tổ hợp môn mới của ngành.

4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

- Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

5. Chính sách ưu tiên

- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế hiện hành

- HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2019 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:

Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả học tập ở cấp THPT.

Ghi chú:

HĐTS không thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

5.1. Tuyển thẳng
Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế hiện hành.

5.2. Ưu tiên xét tuyển
Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Khoa học, cụ thể như sau:

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, HĐTS Đại học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh để xem xét, quyết định cho vào học những ngành đào tạo bậc đại học theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.

6. CÁC THÔNG TIN KHÁC

- Ngành Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù): Đây là ngành đào tạo được áp dụng theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số nét nổi bật như sau:

+ Sinh viên được học tập trong môi trường có gắn kết với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo với khối lượng khoảng 30% tổng khối lượng toàn khóa học;

+ Chương trình được thiết kế theo các mô đun nhằm tối ưu hóa việc học tập của sinh viên cũng như tiếp cận nhanh với môi trường nghề nghiệp;

+ Sinh viên được tạo điều kiện để thực hành trong môi trường của doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên và các chuyên gia trong doanh nghiệp.

- Học bổng khuyến khích dành cho sinh viên năm thứ nhất:

+ Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào lớn hơn 24 điểm (không tính điểm ưu tiên): được cấp học bổng trị giá 100% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên.

+ Sinh viên có điểm đầu vào từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): được cấp học bổng trị giá 50% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên.

+ Ngành Kỹ thuật địa chất: cấp học bổng trị giá 5.000.000 đồng/1 suấtcho 05 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất (không tính điểm ưu tiên) trong năm học thứ nhất; đảm bảo việc làm cho tất cả sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

7. ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị của Trường Đại học Khoa học, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) theo quy định để lấy kết quả xét tuyển.Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 01/4/2019 đến 17h00 ngày 31/5/2019;thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế hoặc qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ngày gửi được đóng dấu trên phong bì). Thí sinh vào Website: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng ký dự thi.

8. LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

- Lịch thi các môn năng khiếu, cụ thể như sau:

Khối truyền thống

Ngành

Môn thi Năng khiếu

Ngày thi

V

Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị

Vẽ Mỹ thuật

- Sáng 01/7/2019: Làm thủ tục dự thi.
- Sáng02/7/2019: Thi môn Năng khiếu.

9. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT 1

9.1. Hồ sơ ĐKXT

STT

Phương thức xét tuyển

Hồ sơ ĐKXT

1

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.

2

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi năng khiếu

- Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu đối với thí sinh sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác (theo quy định).

3

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;

- Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

9.2. Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học

9.2.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm2019 hoặc dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 kết hợp với thi năng khiếu

Theo Quy chế hiện hành.

9.2.2. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

STT

Nội dung

Thời gian đợt 1

Thời gian đợt 2

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

04/3/2019 – 06/5/2019

15/7/2019 – 31/7/2019

2

Thông báo kết quả xét tuyển

10/5/2019

02/8/2019

3

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học

13 – 19/5/2019

05-08/8/2019

9.3. Địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT, xác nhận nhập học:

9.3.1.Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 kết hợp với thi năng khiếu

Nộp hồ sơ ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại qui định và xác nhận nhập học tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

10.3.2.Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên.

Đánh giá bài viết
1 19
Điểm chuẩn Đại học - Cao đẳng Xem thêm