Điểm chuẩn Đại học Thương mại TMA năm 2019

1 3.362

Trường ĐH Thương mại đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 đối với tất cả các ngành/nhóm ngành. Mời các bạn tham khảo Điểm chuẩn 2019 và phương án tuyển sinh 2019 của trường Đại học Thương Mại.

1. Điểm chuẩn trường Đại học Thương Mại năm 2019

Điểm chuẩn Đh thương mại 2019Điểm chuẩn Đh thương mại 2019

2. Điểm chuẩn trường Đại học Thương Mại năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1   Các ngành đào tạo đại học   ---  
2 QLKT Kinh tế (Quản lý kinh tế) A00; A01; D01 20.3 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 5.8000; 6.0000; 92
3 KTDN Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A00; A01; D01 20.9 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.2000; 7.2000; 96
4 KTC Kế toán (Kế toán công) A00; A01; D01 19.5 DS>=17
5 QTNL Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A00; A01; D01 20.4 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.4000; 6.0000; 95
6 TMDT Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) A00; A01; D01 20.7 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98
7 HTTT Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) A00; A01; D01 19.75 DS>=17
8 QTKD Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A00; A01; D01 20.75 DS>=17
9 TPTM Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A00; A01; D03 19.5 DS>=17
10 TTTM Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) A00; A01; D04 20 DS>=17
11 QTKS Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) A00; A01; D01 21 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.0000; 6.5000; 97
12 DLLH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) A00; A01; D01 21 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.6000; 6.4000; 98
13 MAR Marketing (Marketing thương mại) A00; A01; D01 21.55 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 7.8000; 99
14 QTTH Marketing (Quản trị thương hiệu) A00; A01; D01 20.75 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.4000; 6.6000; 96
15 LKT Luật kinh tế (Luật kinh tế) A00; A01; D01 19.95 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.2500; 98
16 TCNH Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) A00; A01; D01 20 DS>=17
17 TCC Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) A00; A01; D01 19.5 DS>=17
18 TMQT Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) A00; A01; D01 21.2 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98
19 KTQT Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) A00; A01; D01 21.25 DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 6.0000; 98
20 NNA Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) D01 21.05 DS>=17; N1>=6; Tiêu chí phụ: N1, TO: 7.6000; 5.2000; 96
21 KTCLC Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao A01; D01 19.5 DS>=17; N1>=6
22 TCNHCLC Tài chính - Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao A01; D01 19.5 DS>=17; N1>=6

3. Phương án tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Thương Mại

Năm 2019, trường ĐH Thương Mại tuyển thêm thêm 02 chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội: Kiểm toán; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Về Tổ hợp xét tuyển: bên cạnh việc giữ nguyên tổ hợp xét tuyển như năm 2018 gồm 05 tổ hợp: A00, A01, D01, D03, D04, năm 2019, Trường bổ sung thêm tổ hợp D07 xét tuyển các chương trình chất lượng cao.

Phương thức xét tuyển: năm 2019, Trường thực hiện xét tuyển theo 2 phương thức:

Tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Điểm trúng tuyển theo ngành (chuyên ngành)/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Chương trình chất lượng cao:

- Thí sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh (IELTS, TOEFL) còn hiệu lực đến thời điểm xét tuyển: Điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển là điểm bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc điểm tiếng Anh quy đổi theo thang điểm 10 tương đương với từng loại/mức điểm của từng chứng chỉ tiếng Anh; thí sinh được sử dụng điểm cao hơn để xét tuyển;

- Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 70% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao

Thông tin về Tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến năm 2019 và điểm trúng tuyển chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao qua các năm vào trường ĐH Thương mại như sau:

 

STT

 

 

Ngành

(chuyên ngành đào tạo)

 

 

Mã ngành

 

 

Tổ hợp

xét tuyển

năm 2019

 

 

Chỉ tiêu dự kiến năm 2019

 

 

 

I. Chương trình đại trà

 

     

 

1

 

 

Quản trị kinh doanh

(Quản trị kinh doanh)

 

 

TM01

 

 

A00, A01, D01

 

 

350

 

 

2

 

 

Quản trị khách sạn

(Quản trị khách sạn)

 

 

TM02

 

 

A00, A01, D01

 

 

200

 

 

3

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

 

 

TM03

 

 

A00, A01, D01

 

 

200

 

 

4

 

 

Marketing

(Marketing thương mại)

 

 

TM04

 

 

A00, A01, D01

 

 

225

 

 

5

 

 

Marketing (Quản trị thương hiệu)

 

 

TM05

 

 

A00, A01, D01

 

 

150

 

 

6

 

 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

 

 

TM06

 

 

A00, A01, D01

 

 

100

 

 

7

 

 

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

 

 

TM07

 

 

A00, A01, D01

 

 

125

 

 

8

 

 

Kế toán (Kế toán công)

 

 

TM09

 

 

A00, A01, D01

 

 

100

 

 

9

 

 

Kiểm toán (Kiểm toán)

 

 

TM10

 

 

A00, A01, D01

 

 

100

 

 

10

 

 

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

 

 

TM11

 

 

A00, A01, D01

 

 

200

 

 

11

 

 

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

 

 

TM12

 

 

A00, A01, D01

 

 

100

 

 

12

 

 

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

 

 

TM13

 

 

A00, A01, D01

 

 

275

 

 

13

 

 

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

 

 

TM14

 

 

A00, A01, D01

 

 

150

 

 

14

 

 

Tài chính - Ngân hàng

(Tài chính công)

 

 

TM16

 

 

A00, A01, D01

 

 

100

 

 

15

 

 

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

 

 

TM17

 

 

A00, A01, D01

 

 

200

 

 

16

 

 

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng

Anh ≥ 7,0

 

 

TM18

 

 

D01

 

 

250

 

 

17

 

 

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

 

 

TM19

 

 

A00, A01, D01

 

 

200

 

 

18

 

 

Quản trị kinh doanh

(Tiếng Pháp thương mại)

 

 

TM20

 

 

A00, A01, D01, D03

 

 

75

 

 

19

 

 

Quản trị kinh doanh

(Tiếng Trung thương mại)

 

 

TM21

 

 

A00, A01, D01, D04

 

 

100

 

 

20

 

 

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

 

 

TM22

 

 

A00, A01, D01

 

 

150

 

 

21

 

 

Quản trị nhân lực

(Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

 

 

TM23

 

 

A00, A01, D01

 

 

250

 

 

 

II. Chương trình chất lượng cao

 

     

 

1

 

 

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

* Điều kiện: Điểm thi bài Tiếng

Anh ≥ 6,0

 

 

TM08

 

 

A01, D01, D07

 

 

100

 

 

2

 

 

Tài chính - Ngân hàng

(Tài chính-Ngân hàng TM)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng

Anh ≥ 6,0

 

 

TM15

 

 

A01, D01, D07

 

 

100

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

3.800

 

Tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

Ngoài tuyển sinh ĐH chính quy chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao, ngay sau khi công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù.

Thông tin về tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến như sau:

 

STT

 

 

Ngành

(chuyên ngành đào tạo)

 

 

Mã ngành

 

 

Tổ hợp

xét tuyển

năm 2019

 

 

Điểm chuẩn 2018

 

 

Chỉ tiêu dự kiến năm 2019

 

 

1

 

 

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 5,5

 

 

TM24

 

 

A01, D01

 

 

17.70

 

 

100

 

 

2

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 5,5

 

 

TM25

 

 

A01, D01

 

 

17.55

 

 

100

 

 

3

 

 

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

 

 

TM26

 

 

A00, A01, D01

 

 

18.55

 

 

100

 

 

TỔNG CỘNG

 

     

 

300

 

Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Năm nay, Trường dành 4,5 tỷ đồng để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển năm 2019. Các thí sinh trúng tuyển có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 23,00 trở lên (không tính điểm ưu tiên) được xét cấp học bổng, với tổng số 410 suất theo các mức 100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất, theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.

Năm học 2019 - 2020, học phí đối với đại học chính quy như sau: Chương trình đại trà: 15.750.000 đ/1 năm; Chương trình CLC:30.450.000đ/1 năm; Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù:17.850.000đ/1 năm.

Để ôn thi THPT Quốc Gia 2019 tốt nhất, mời các bạn tham khảo các chuyên mục:

Đánh giá bài viết
1 3.362
Điểm chuẩn Đại học - Cao đẳng Xem thêm