Có hộ khẩu tại vùng khó khăn vẫn được nhận trợ cấp lần đầu

1 256

Có hộ khẩu tại vùng khó khăn vẫn được nhận trợ cấp lần đầu. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP giải đáp thắc mắc cho nhiều người về việc có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn thì có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không? 

Trọ cấp lần đầu và chuyển vùng là một trong những chế độ dành cho cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn. Nghị định 76/2019/NĐ-CP được ban hành kéo theo một số điểm mới về chế độ dành cho người công tác, nhận nhiệm vụ ở vùng đặc biệt khó khăn trong đó có điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn tham khảo nội dung sau đây.

Quy định mới về trợ cấp lần đầu khi công tác ở vùng khó khăn

Trước đây tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau:

“Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau”.

Tức là để được nhận loại trợ cấp này ngoài việc chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn công tác, những người tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP còn phải thỏa mãn điều kiện về thời gian công tác. Tuy nhiên sắp tới theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP đã thay đổi về đối tượng được hưởng loại trợ cấp này như sau:

"Điều 6. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

a) Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

b) Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình."

3. Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy, Nghị định 76/2019/NĐ-CP đã bỏ đi điều kiện về thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trong điều kiện được nhận trợ cấp, bên cạnh đó thay đổi từ “đến công tác” thành “nhận công tác”.

Ngoài ra, đặc biệt lưu ý theo quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP đã nêu rõ về đối tượng hưởng các chế độ tại Nghị định này như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:…”.

Điều 2 của Nghị định 76//2019/NĐ-CP đã nêu rõ các đối tượng được hưởng các chính sách tại Nghị định này sẽ không phân biệt giữa các trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển hay phân biệt giữa người địa phương với người nơi khác chuyển đến.

Như vậy, dựa vào các căn cứ nêu trên có thể thấy những người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn được hưởng các chính sách cho vùng ĐBKK vẫn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng ĐBKK.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 256
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm