Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

1 48

Chuyên đề Vật lý lớp 9: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Vật lý lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

A. Lý thuyết

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Điện trở của dây dẫn

   a) Xác định thương số chuyên đề vật lý 9 đối với mỗi dây dẫn

- Đối với một dây dẫn nhất định, tỉ số chuyên đề vật lý 9 có giá trị không đổi.

- Đối với các dây dẫn khác nhau, tỉ số chuyên đề vật lý 9 có giá trị khác nhau.

   b) Điện trở

- Điện trở của dây dẫn biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

- Điện trở kí hiệu là R. Đơn vị của điện trở là Ôm (kí hiệu là Ω)

   Các đơn vị khác:

   + Kilôôm (kí hiệu là k ): 1 k = 1000

   + Mêgaôm (kí hiệu là M ): 1 M = 1000000

- Kí hiệu sơ đồ của điện trở trong mạch điện là:

chuyên đề vật lý 9

- Công thức xác định điện trở dây dẫn:

chuyên đề vật lý 9

   Trong đó: R là điện trở (Ω)

   U là hiệu điện thế (V)

   I là cường độ dòng điện (A)

2. Định luật Ôm

- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

- Hệ thức biểu diễn định luật:

chuyên đề vật lý 9

   Trong đó: R là điện trở (Ω)

   U là hiệu điện thế (V)

   I là cường độ dòng điện (A)

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

   Cách xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

   Thiết lập mạch điện như hình vẽ.

- Mắc ampe kế nối tiếp với điện trở (R) để đo cường độ dòng điện IR qua điện trở.

- Mắc vôn kế song song với điện trở để đo hiệu điện thế UR giữa hai đầu R.

- Tính chuyên đề vật lý 9 ta xác định được giá trị R cần tìm.

chuyên đề vật lý 9

B. Trắc nghiệm & Tự luận

Câu 1: Nội dung định luật Ôm là:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây

→ Đáp án C

Câu 2: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

…………. của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.

A. Điện trở

B. Chiều dài

C. Cường độ

D. Hiệu điện thế

Điện trở của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt

→ Đáp án A

Câu 3: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:

chuyên đề vật lý 9

Biểu thức đúng của định luật Ôm là: chuyên đề vật lý 9

→ Đáp án B

Câu 4: Một dây dẫn có điện trở 50 Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 300mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:

A. 1500V             B. 15                   VC. 60V           D. 6V

Hiệu điện thế lớn nhất: U = I.R = 0,3.50 = 15V

→ Đáp án B

Câu 5: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở?

A. Ôm        B. Oát           C. Vôn        D. Ampe

Ôm là đơn vị của điện trở

→ Đáp án A

Câu 6: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào điện trở đó là 36V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn đó là bao nhiêu?

A. 1A             B. 1,5A             C. 2A        D. 2,5A

 chuyên đề vật lý 9

→ Đáp án B

Câu 7: Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu?

A. tăng 5V         B. tăng 3V          C. giảm 3V       D. giảm 2V

chuyên đề vật lý 9

→ Đáp án B

Câu 8: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 4V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có cường độ dòng điện là bao nhiêu?

chuyên đề vật lý 9

Câu 9: Cho hai dây dẫn có giá trị điện trở là R1 và R2. Hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu mỗi dây dẫn lần lượt là U1 và U2. Biết R2 = 2.R1 và U1 = 2.U2. Khi đưa ra câu hỏi so sánh cường độ dòng điện chạy qua hai dây dẫn đó, bạn A trả lời: “Cường độ dòng điện qua R1 lớn hơn qua R2 2 lần vì U1 lớn hơn U2 2 lần”. Bạn B lại nói rằng: “Cường độ dòng điện qua R1 lớn hơn qua R2 2 lần vì R1 nhỏ hơn R2 2 lần”. Vậy bạn nào đúng? Bạn nào sai? Tại sao?

Theo định luật Ôm, cường độ dòng điện qua các điện trở được tính theo công thức:

chuyên đề vật lý 9

⇒ Cường độ dòng điện qua R1 lớn hơn qua R2 4 lần ⇒ Hai bạn đều sai

Câu 10: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

chuyên đề vật lý 9

Khi K1 và K2 đều đóng, ampe kế chỉ 0,5A. Nếu thay R1 bằng R2 thì thấy ampe kế chỉ 1,25A. Hãy so sánh R1 với R2. Biết rằng bộ nguồn không thay đổi.

Khi K1 và K2 đều đóng:

chuyên đề vật lý 9

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Vật lý 9: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Vật lý 9, Giải bài tập Vật lý lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Tài liệu học tập lớp 9VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 48
Chuyên đề Vật lý 9 Xem thêm