Điều kiện để được xét tuyển đặc cách viên chức

1 40

Những điều kiện để được xét tuyển đặc cách viên chức

Điều kiện để được xét tuyển đặc cách viên chức là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn về các điều kiện để được xét tuyển đặc cách viên chức nhé.

Điều kiện để được xét tuyển đặc cách viên chức là gì?

Câu hỏi: Tôi công tác tại 1 trường cao đẳng công lập, trực thuộc Bộ Công Thương. T4/2014 tôi có quyết định "tiếp xúc nghề nghiệp" 3 tháng (4,5,6) tại trường. Sau 3 tháng đó, tôi phải trải qua 3 vòng thi giảng mới đủ điều kiện để nhà trường ký hợp đồng thỉnh giảng. Ở trường tôi, để được xét tuyển viên chức phải có ít nhất 6 tháng tham gia thỉnh giảng ở trường.

Tuy nhiên, từ thời gian tôi bắt đầu thỉnh giảng từ 7/2014 - nay thì nhà trường chưa tổ chức xét tuyển viên chức lần nào.Tôi đi làm không có lương, chỉ dạy tiết nào tính tiền tiết đó. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp nhà trường không tổ chức thi tuyển viên chức thì tôi có đủ điều kiện để được xét tuyển đặc cách (không qua thi tuyển, xét tuyển mà vào thẳng biên chế, được đóng bảo hiểm và được tính hệ số lương của viên chức ngạch giáo dục) hay không? Tôi đã tốt nghiệp thạc sỹ 10/2014 và hiện đang làm nghiên cứu sinh. Xin giải đáp giúp trường hợp của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Theo Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ – CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về xét tuyển đặc cách, nếu trường hợp của bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều luật sau thì bạn có thể được xem xét đặc cách vào biên chế thông qua hình thức xét tuyển mà không cần thi tuyển.

“Điều 14. Xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

c) Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách quy định tại Điều này”.

Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện theo quy định trên thì mới được trường học nơi bạn đang thực hiện hợp đồng thỉnh giảng xem xét để đặc cách thi tuyển viên chức.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 40
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm