Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

18 21.572

Có nhiều nghiên cứu chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa ăn uống và sức khỏe. Ăn uống không chỉ là đáp ứng nhu cầu cấp thiết hàng ngày mà còn là biện pháp để duy trì, nâng cao sức khỏe và gia tăng tuổi thọ.

Chương 1: Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe

Chương 2: Các chất dinh dướng

Chương 3: Nhu cầu dinh dưỡng 

Chương 4: Dinh dưỡng hợp lý và lao động 

Chương 5: Ăn uống hợp lý của người cao tuổi 

Chương 6: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm 

Chương 7: Ngộ độc thức ăn 

Chương 8: Các bệnh thiếu dinh dưỡng 

Chương 9: Dinh dưỡng trong một số bệnh mạn tính 

Chương 10: Giám sát dinh dưỡng

Chương 11: Giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng

Chương 12: Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng 

Chương 13: Nguyên tắc chung về dinh dưỡng điều trị 

Chương 14: Chế độ điều trị trong một số bệnh

Đánh giá bài viết
18 21.572
Y học Xem thêm