Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình học phẳng

33 7.921

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình học phẳng lớp 8

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình học phẳng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp các bạn học sinh nắm rõ kiến thức từ đó học tập tốt môn Toán lớp 8 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình học phẳng

A. Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình trong hình học phẳng:

I/ Hình Thang cân:

1/ Định nghĩa:

- Hình thang cân là hình thang có hai góc kề 1 bằng nhau

2/ Tính chất:

- Hình thang cân có:

+ hai góc kề bằng nhau

+ hai đường chéo bằng nhau

3/ Dấu hiệu nhận biết:

- Hình thang có:

+ hai góc kề bằng nhau là hình thang cân

+ hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

II/ Hình bình hành:

1/ Định nghĩa:

- Là tứ giác có các cạnh đối song song

2/ Tính chất:

- Hình bình hành có:

+ Các cạnh đối bằng nhau

+ Các góc đối bằng nhau

+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

3/ Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có:

+ Các cạnh đối song song là hình bình hành

+ Các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

+ Hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

+ Các góc đối bằng nhau là hình bình hành

+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành

Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình học phẳng

III/ Hình chữ nhật:

1/ Định nghĩa:

- Là tứ giác có 4 góc vuông

2/ Tính chất:

- Hình chữ nhật có:

+ Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

+ tất cả các tính chất của hình thang cân và hình thoi.

3/ Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

IV/ Hình thoi:

1/ Định nghĩa:

- Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

2/ Tính chất:

- Trong hình thoi có:

+ Hai đường chéo vuông góc với nhau

+ Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

+ Tất cả các tính chất của hình bình hành

3/ Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi

- Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi

- Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

- Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi

V/ Hình vuông:

1/ Định nghĩa:

Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

2/ Tính chất:

- Hình vuông có các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

3/ Dấu hiệu nhận biết:

- Hình chữ nhật có hai cạnh kể bằng nhau là hình vuông

- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông

- Hình thoi có một góc vuông là hình vuông

- Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 8

Các dạng bài tập Toán lớp 8

Đánh giá bài viết
33 7.921
Toán lớp 8 Xem thêm