Độ tan của một chất trong nước

1 18

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Độ tan của một chất trong nước được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A/ Lý thuyết bài: Độ tan của một chất trong nước

1. Chất tan và chất không tan

Có chất không tan và có chất tan, có chất tan nhiều, có chất tan ít

Hầu hết axit đều tan trong nước, trừ axit silixic (H2SiO3)

Phần lớn các bazơ đều không tan, trừ: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 tan ít trong nước.

Muối:

- Những muối natri, kali đều tan

- Những muối nitrat đều tan

- Phần lướn các muối clorat, sunfat tan được. Phần lớn muối cacbonat không tan

2. Độ tan của một chất trong nước

a. Định nghĩa:

Độ tan (kí hiệu S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100g nước để tạo thành dng dịch bão hòa ở một nhiệt độ nhất định.

b. Những yếu tố ảnh hưởng:

- Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. trong nhiều trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tăng lại giảm

- Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất

B/ Trắc nghiệm bài: Độ tan của một chất trong nước

Câu 1: Axit không tan trong nước là

A. H2SO4             B. H3PO4          C. HCl         D. H2SiO3

Câu 2: Bazo không tan?

A. Cu(OH)2        B. Ca(OH)2             C. Ba(OH)2        D. NaOH

Câu 3: Chọn kết luận đúng

A. Muối clorua đều là muối tan

B. Muối sắt là muối tan

C. Muối của kim loại kiềm đều là muối tan

D. BaSO4 là muối tan

Câu 4: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

A. Nhiệt độ        B. Áp suất       C. Loại chất     D. Môi trường

Câu 5: Độ tan là gì

A. Số kilogam chất đó tan được trong một lít nước để tạo ra dung dich bão hòa để nhiệt độ xác định

B. Là số gam chất đó tan ít nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định

C. Là số gam chất đó tan nhiều nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa nhiệt độ xác định

D. Là số gam chất đó không tan trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định

Câu 6: Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36 g. Khi mới hòa tan 15 g NaCl và 50 g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl dể dung dịch bão hòa?

A. 3 gam          B. 40 g        C. 5 gam     D. 9 gam

Câu 7:Tính độ tan của K2CO3 trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ nàu hòa tan hét 45 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa

A. 20 gam         B. 30 gam          C. 45 gam      D. 12 gam

Câu 8: Muối không tan trong nước là

A. Na2S          B. KCl               C. K2CO3        D. HgS

Câu 9: Muối tan trong nước là

A. Cu3(PO4)2        B. AlPO4          C. Na3PO4    D. Ag3PO4

Câu 10: Kim loại chứa tất cả các gốc muối đều tan là

A. Sắt        B. Đồng          C. Nhôm         D. Na

Đáp án:

1.D 2.A 3.C 4.A 5.A
6.C 7.B 8.D 9.C 10.D

Hướng dẫn:

Câu 6: số gam NaCl tối đa có thể hòa tan trong 50 gam nước là \frac{36.50}{100} = 20 g

số gam NaCl cần phải thêm là 20 - 15 = 5 gam

Câu 7: 150 g nước thì hòa tan tối đa 45 gam K2CO3

100 gam nước thì hòa tan tối đa \frac{45.100}{150} = 30 gam

Với chuyên đề: Độ tan của một chất trong nước trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm chất tan, chất không tan, công thức tính độ tan của một chất trong nước.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 18
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm