Đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu trong dịp Tết Nguyên Đán 2018

1 56

Quy định đối tượng được giảm giá vé tàu hỏa

Tết Nguyên Đán là dịp những người con đi làm ăn xa muốn về sum họp, đoàn tụ với gia đình. Vậy những đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 là câu hỏi nhiều người quan tâm, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số: 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

2. Đối tượng miễn, giảm giá vé tàu

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt quy định về miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội như sau:

Điều 18: Miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội

1. Các đối tượng chính sách xã hội sau đây được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé đi tàu:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

đ) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

e) Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng;

g) Trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, chế độ này được quy định cụ thể và chi tiết như sau:

Thứ nhất là miễn vé: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 này như sau:

2. Miễn vé áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 02 (hai) đối tượng miễn vé đi cùng.

Thứ hai là giảm vé: Các đối tượng được giảm giá vé được quy định cụ thể và chi tiết tại Khoản 3 điều 18 này như sau:

3. Giảm giá vé áp dụng cho các đối tượng sau đây:

a) Mức giảm 90% giá vé áp dụng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng;

b) Mức giảm 30% giá vé áp dụng cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nạn nhân chất độc màu da cam; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.

Thứ ba là về căn cứ tiền giảm giá vé: Theo quy định tại Khoản 4 điều này cũng quy định về việc giảm giá vé được áp dụng theo giá vé bán thực tế của loại chỗ, loại tàu mà hành khách sử dụng:

4. Việc giảm giá vé quy định tại Khoản 3 Điều này được áp dụng theo giá vé bán thực tế của loại chỗ, loại tàu mà hành khách sử dụng.

Cùng với đó, theo quy định tại Khoản 5, khoản 6 điều này cũng quy định như sau:

5. Căn cứ điều kiện và thời gian cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt có thể mở rộng đối tượng được miễn, giảm giá vé và điều chỉnh mức giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội cho phù hợp nhưng bảo đảm không thấp hơn mức quy định tại Khoản 3 Điều này.

6. Trường hợp đối tượng chính sách xã hội đi tàu được hưởng từ 02 (hai) chế độ giảm giá vé trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ giảm giá vé cao nhất.

Bên cạnh đó, tại Khoản 7 điều này cũng quy định:

7. Người được miễn, giảm giá vé tàu phải xuất trình giấy chứng nhận thuộc đối tượng quy định cùng giấy tờ tùy thân khi mua vé và khi đi tàu.

Đánh giá bài viết
1 56
Văn hóa Xã hội Xem thêm