Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

1 38

Biểu mẫu phương tiện giao thông đường sắt

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt được ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

(Dùng cho phương tiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký)

Kính gửi: ..........................................................................................................................

Tên chủ phương tiện: .......................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):.....................................

Nhãn hiệu: .......................................................................................................................

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ...........................................................................

Năm sản xuất: ..................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT: ...........................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyển hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Giấy tờ kèm theo gồm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện trên./.

 

… … … Ngày … … tháng … … năm
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Đánh giá bài viết
1 38
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm