Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

1 49

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt được ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

(Dùng cho phương tiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chuyển quyền shữu, thay đi tính năng sử dụng hoặc thay đi các thông skỹ thuật chủ yếu)

Kính gửi: ..........................................................................................................................

Tên chủ sở hữu phương tiện: ...........................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):.....................................

Nhãn hiệu: .......................................................................................................................

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ......................................................................….

Năm sản xuất: .............................................................................................................….

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT: ...........................................................................

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải họng (t) - Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyển hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Phương tiện này đã được

- Mua lại (hoặc điều chuyển) từ: Tổ chức (hoặc cá nhân): .............................................

theo Quyết định điều chuyển số, hoặc hợp đồng cho, tặng, mua bán: …….

- Chuyển quyền sở hữu, thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi các thông số kỹ thuật chủ yếu theo Quyết định số: ………………………………………

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký số: ..................................................................

Ngày ….. tháng ….. năm ………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho phương tiện trên./.

 

… … … Ngày … … tháng … … năm
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Đánh giá bài viết
1 49
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm