Đơn đề nghị được cai nghiện tự nguyện tại nhà

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị được cai nghiện tự nguyện tại nhà mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu ban hành kèm theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP.

1. Thủ tục đăng ký cai nghiện tự nguyện tại nhà

Để được cai nghiện tự nguyện tại nhà, người bị nghiện, gia đình hoặc người giám hộ của người nghiện chưa thành niên phải có trách nhiệm đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, Điều 9 Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ phải nộp để đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình

- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy

- Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy

Trong đó, nội dung đơn đăng ký phải có: Tình trạng nghiện ma túy, các hình thức cai nghiện đã từng tham gia, tình trạng sức khỏe, cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại nhà.

Đơn này có thể do bản thân người bị nghiện, gia đình hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy viết và nộp.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại nhà, tổ công tác thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại nhà.

Sau đó, quyết định này phải được gửi đến cá nhân, gia đình người cai nghiện, tổ trường tổ công tác, tổ trưởng tổ dân cư nơi người nghiện ma túy cư trú.

2. Đơn đề nghị được cai nghiện tự nguyện tại nhà

Đơn đề nghị được cai nghiện tự nguyện tại nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

................., ngày ...... tháng ..... năm 20.........

ĐƠN XIN CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH

Kính gửi: (1) ...........................................................

Tên tôi là: ……………………………………………………...............................………………..

Sinh ngày ……. tháng …….. năm …………

Quốc tịch: ……………… Dân tộc …………… Tôn giáo …………………...

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ……………….. do ............................….. cấp ngày ……... tháng ………. năm............

Hộ khẩu thường trú:........……………….…................................…………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………................................……………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………................................………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………................................…………………………………..

Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của bố: …………................................…………………….....

………………………………......................................…………………………………………….

Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của mẹ: ………................................…………………………

................................………………………………………………………………………………

Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của anh chị em ruột: …………………...............................…

................................………………………………………………………………………………..

Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, của các con: …………................................………………………...

................................………………………………………………………………………………..

Do nhận thức chưa đầy đủ nên tôi đã sử dụng ma tuý loại ……. từ năm ……. hiện nay tôi đang nghiện ma tuý loại ………....................… bằng hình thức (2) .............................................

Nay tôi làm đơn này xin được cai nghiện ma tuý tại gia đình bằng hình thức tự nguyện, với thời gian cai nghiện là ……. tháng.

Trong thời gian chữa bệnh, cai nghiện tại gia đình, tôi xin cam kết:

- Sẽ nghiêm túc thực hiện cai nghiện để đạt được kết quả tốt

- Thực hiện đúng quy định về quy trình cai nghiện và chịu sự quản lý, theo dõi của gia đình

Tôi xin chấp hành nghiêm những cam kết trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy định.

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (1) .................................... xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký ghi rõ họ, tên)

Hướng dẫn cách điền đơn

(1) Bởi thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nơi người bị nghiện cư trú. Do đó, người bị nghiện kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

(2) Liệt kê các loại ma túy mà người nghiện đang sử dụng cùng với các hình thức sử dụng như: Tiêm, chích, hút,…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24
Thủ tục hành chính Xem thêm