Đơn đề nghị thanh toán phép hè

1 1.077

Đơn xin thanh toán phép hè

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin thanh toán phép hè dành cho thầy cô giáo trong bài viết này. Đơn xin thanh toán phép hè đưa ra thời gian, chi phí đi lại và lời đề nghị thanh toán.

Mẫu giấy nghỉ phép hè

Phòng GD huyện …………..

Trường TH ………………..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……o0o………..

ĐƠN XIN THANH TOÁN PHÉP HÈ NĂM 20…

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng GD huyện ……………..

Ban giám hiệu trường Tiểu học ………..

Tôi tên là: ………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ……………………...

Nơi nghỉ phép: …………………………………………..

Hè năm 20…, được sự quan tâm của lãnh đạo phòng GD huyện ………….., Ban giám hiệu trường Tiểu học …………….. cho phép tôi về thăm gia đình bố mẹ đẻ (hoặc bố mẹ vợ).

Hiện nay tôi đã trả phép đúng ngày.

Số ngày nghỉ: …

Kể từ ngày … tháng … năm 20… đến ngày … tháng … năm 20...

Vậy tôi làm đơn này kính chuyển lên các cấp lãnh đạo cho tôi xin thanh toán số tiền xe là…

Bằng chữ …

Rất mong sự quan tâm của quý cấp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………….., ngày … tháng … năm 20…

 

Đánh giá bài viết
1 1.077
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm