Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai có sổ đỏ thường dùng khi mâu thuẫn về tranh chấp xảy ra trong gia đình hay khi mảnh đất của gia đình bị lấn chiếm. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai được cá nhân gửi đến Ủy ban nhân dân xã để yêu cầu giải quyết việc lấn chiếm đất đảm bảo quyền lợi, tài sản của công dân. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai tại đây.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai
Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Nội dung cơ bản của mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

.........ngày......tháng.......năm............

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi: UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.........

Tôi tên là ............................................ Sinh năm...............................................................

Địa chỉ :............................................................................................................................

Xin trình bày sự việc như sau :

Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số.........................................................tại thửa.............Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà)..........................theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày...... tháng......năm............ thì thửa.............................của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa.....................có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ......của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà (ông), ngụ tại số........đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm.

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh.........................................xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa...........................là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi.

Tôi gửi kèm theo đơn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số...........................ngày.....tháng........năm..................

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

Kính đơn
Đánh giá bài viết
24 78.832
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm