Đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI


Kính gửi: Công ty luật ….

Tôi/ Chúng tôi là…………………………… sinh năm…………

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…......ngày... tháng...năm....cấp….., cơ quan cấp……

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Tôi /chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)………………………………….......................

Nay, Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty luật...........................cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho tôi / chúng tôi trong phiên toà xét xử sơ thẩm/phúc thẩm tại Toà án….............................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo