Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi Đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Giới thiệu

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới công ty luật để xin được mời luật sư bảo vệ quyền lợi của mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung cụ thể của vụ việc, tòa án xét xử. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi tại đây.

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Mẫu giấy mời luật sư

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Nội dung cơ bản của mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

Kính gửi: Công ty luật ….

Tôi/ Chúng tôi là………………....................…………… sinh năm………........................…

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…......ngày... tháng...năm....cấp….., cơ quan cấp……

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………..…………

Tôi /chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)………………………………….................................

..................................................................................................................................

Nay, Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty luật...........................cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho tôi/chúng tôi trong phiên toà xét xử sơ thẩm/phúc thẩm tại Toà án….............................................

Trân trọng cảm ơn.

  ..................., ngày......tháng........năm......
Xác nhận ưng thuận của Công ty luật Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo