Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

1 9.422

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, cơ quan có thẩm quyền để xin về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sớm cho cá nhân đó để bổ sung vào hồ sơ xin việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người xin cấp chứng nhận, lý do xin cấp... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại đây.

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

CV mẫu bằng tiếng Việt dành cho người mới tốt nghiệp

Đơn xin cấp bản sao, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

             Kính gửi: …………………………………. 

Tôi tên:......................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................

Nơi sinh (huyện, tỉnh):................................................................................................

Ngành và khóa học:...................................................................................................

Mã số sinh viên:........................................................................................................

Hệ đào tạo:...............................................................................................................

Nơi đào tạo:..............................................................................................................

Nay, tôi làm đơn này gửi đến phòng Giáo vụ trường …….. xin được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ xin việc;

Rất mong được sự chấp thuận của:............................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

  ..............., ngày.....tháng.....năm....
                                                  Người làm đơn
1 9.422
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để xem.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm