Đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất

1 14.668

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất là mẫu được sử dụng cho những trường hợp không may đăng ký sẽ bị hư hỏng hoặc thất lạc... Trong mẫu ghi rõ các thông tin về biển số cũ, tên chủ xe, địa chỉ thường trú...và bạn phải trình bày rõ lý do bị mất và nguyện vọng xin được cấp lại trong thời gian sớm nhất.

Nội dung cơ bản của Đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI ĐĂNG KÝ XE ĐÃ BỊ MẤT

BIỂN SỐ CŨ:................................................. BIỂN SỐ MỚI:....................................................

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

Tên chủ xe:.................................................................................................................................................

Nơi thường trú:...........................................................................................................................................

Số CMND (Hộ chiếu):........................................ cấp ngày….../......./.........tại...........................................

Có chiếc xe:.............................. Nhãn hiệu................................... Số loại:................................................

Loại xe:...............................................Màu sơn:.........................................Năm sản xuất:........................

Tên động cơ:......................................Dung tích...................................Công suất:....................................

Kích thước bao: - Dài:....................................; Rộng:................................; Cao:......................................

Tải trọng: - Số chỗ ngồi:.................................; đứng:................................; nằm.......................................

- Hàng hóa:..................................kg

Số máy:.............................................................. Số khung:.......................................................................

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

 THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

Loại chứng từ

Cơ quan cấp

Số chừng từ

Ngày cấp

Ghi chú

           
           
           

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày…..tháng….năm 20….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(1) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, TP ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, thị xã, TP.

- Giấy khai đăng ký xe dùng cho đăng ký xe mới, đổi, cấp lại, biển số, đăng ký xe, thay tổng thành máy, khung, màu sơn xe.

 

 Mẫu đơn xin cấp lại giấy đăng ký xe

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã mất

Đánh giá bài viết
1 14.668
Giao thông vận tải Xem thêm