Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận/bảng điểm học tập

2 13.016

Đơn xin cấp lại bảng điểm học tập

Đơn xin cấp lại bảng điểm là biểu mẫu đơn được lập ra để xin nhà trường cấp lại bảng điểm hoặc giấy chứng nhận bảng điểm. Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận/bảng điểm học tập mà VnDoc.com giới thiệu đến các bạn dưới đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn sinh khi muốn xin lại giấy chứng nhận hay bảng điểm học tập, nghiên cứu của mình ở trường đại học, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM

                                    Kính gửi: Phòng Quản lý Đào tạo

Họ và tên SV: ………………………………………… Sinh ngày: ……………...........…………

Lớp: …………….… MSSV: …………………….. SĐT: ………………………............………...

Em viết đơn này xin được cấp bảng điểm theo (học kỳ, năm học, toàn khóa, tốt nghiệp)

Từ học kỳ…...năm học ………….. đến học kỳ ….. năm học …………….............…....…….

Lý do xin bảng điểm: …………………………………………………………………......……….……………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………...........………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Kính mong Quý phòng xem xét và giải quyết.

                           Em xin chân thành cảm ơn!

                             Lâm Đồng, ngày……tháng……năm 201….

                           NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin cấp lại bảng điểm

Trong đơn xin cấp lại bảng điểm, các bạn cần ghi rõ tên nhà trường, khoa bạn đang theo học, thông tin về bạn bao gồm tên, ngày sinh, nơi sinh, khóa học, địa điểm học, trình bày nguyện vọng xin được cấp lại bảng điểm, lý do xin cấp lại,... Sau khi hoàn tất những nội dung theo yêu cầu, bạn sẽ chuyển đơn xin cấp lại bảng điểm lên khoa và nhà trường để xin xác nhận theo đúng quy trình. Sau khi được cấp lại bảng điểm, các bạn có thể sử dụng bảng điểm để đăng ký các khóa học mới hoặc sử dụng vào mục đích tuyển dụng tại các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu về trình độ một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Đơn xin cấp lại bảng điểm là một trong những mẫu đơn được nhiều bạn học sinh, sinh viên thực hiện nhằm được cấp lại một bảng điểm chi tiết, đầy đủ ghi lại toàn bộ quá trình học tập trong suốt một thời gian, qua bảng điểm, các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận thấy được những thiếu sót của mình để có những bổ sung kiến thức kịp thời. Trong trường hợp các bạn chưa đủ điều kiện để hoàn thành chương trình học do còn nợ môn hoặc chưa thi qua học phần môn, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu đơn xin thi lại, hoàn thành những nội dung trong đó để được nhà trường xem xét, xếp lớp và thời gian thi lại để bạn có thể hoàn tất được học trình, mẫu đơn xin thi lại là mẫu đơn phổ biến, được sử dụng rất nhiều trong các trường học hiện nay.

Đánh giá bài viết
2 13.016
Việc làm - Nhân sự Xem thêm