Đơn xin cấp nước sạch

1 15.879

Mẫu đơn xin cấp nước sạch

Việc cung cấp đủ nước sạch và an toàn để ăn uống, sinh hoạt có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên có một số nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn chưa được sử dụng nước sạch. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu đơn xin cấp nước sạch để các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của đơn xin cấp nước sạch như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, Ngày ……… tháng……… năm 20……

ĐƠN XIN CP NƯỚC SẠCH

Kính gửi: - TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN

- UBND XÃ ……………………… HUYỆN ………………………………

Tôi đứng tên là:.......................................Nam/Nữ: Dân Tộc:..................

Đơn vị:......................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:...............................Cấp ngày:..................Tại:..................

Số người trong hộ:.....................Nam:............Nữ:...........Thuộc diện:...............................

Số nhà: ……… thuộc tổ:...............................Thôn:........................Xã:..................................

Hiện nay gia đình tôi chưa có nước sạch để phục vụ sinh hoạt. Tôi đề nghị Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn và UBND xã, lắp đặt hệ thống ống nhánh và đồng hồ nước tại địa chỉ:

Sơ đồ vị trí đường ống nhánh lắp đặt (m)

  • Ống F………………………………..
  • Chiều dài: ………………………… mét.

Nếu được chấp thuận cho lắp đặt tôi xin chấp hành đúng các qui định của trạm cấp nước và các điều khoản ghi trong hợp đồng, đồng thời bảo quản tốt hệ thống đồng hồ nước và bảo quản đường ống cho cơ quan, không đòi hỏi bồi thường tiền đồng hồ khi bị giải tỏa di dời.

T.M UBND XÃ……………………………………                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                       (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp nước sạch

Đơn xin cấp nước sạch

Đánh giá bài viết
1 15.879
Thủ tục hành chính Xem thêm