Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

Giới thiệu

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài 

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện là mẫu đơn được lập ra để xin được gia hạn thêm giấy phép hoạt động văn phòng đại hiện thương nhân của nước ngoài. Mẫu đơn xin được nêu rõ thông tin thương nhân, thông tin về lĩnh vực hoạt động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu đơn đăng ký hoạt động KHCN của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép văn phòng đại diện thương nhân

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Sở Công thương ……… 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh):....................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.......................................................................

Quốc tịch của thương nhân:................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh).............

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:.......................................................

Do ......................cấp ngày.....tháng......năm....... tại...............................…………

Lĩnh vực hoạt động chính:...................................................................................

Vốn điều lệ.........................................................................................................

Số tài khoản:.............................................. tại Ngân hàng:............................……

Điện thoại:......................................................... Fax:.........................................

Email:................................................... Website: (nếu có)..................................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:.........................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................

Quốc tịch:.........................................................................................................

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)................…………

Tên viết tắt: (nếu có).........................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:............................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.....................

Giấy phép thành lập số:....................................................................................

Do.............................cấp ngày.....tháng......năm....... tại.................................…

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:..................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................

Điện thoại:........................................... Fax:.....................................................

Email:................................................... Website: (nếu có)................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:.....................................................Giới tính:......................................

Quốc tịch:................................................................……..............................….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:....................................................................

Do .......................................... cấp ngày.....tháng......năm....... tại..................…

Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:..................................................................................

2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:............................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

                                                                               Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh