Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù

4 8.515

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù

Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt khi đang bị bệnh nặng, là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi..... Khi bạn đang ở một trong những trường hợp trên thì có thể viết đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù gửi tới tòa án nhân dân để có thể xin hoãn lại thời gian chấp hành hình phạt án tù của mình. VnDoc.com xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù tại đây.

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù
Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Kính gửi: Toà án Nhân dân...................................

Tôi tên là:......................................... sinh năm................. giới tính...............................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

Địa chỉ tạm trú:............................................................................................................

Tại bản án hình sự sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) số.........../ ngày......tháng......năm......của Toà án Nhân dân đã tuyên phạt tôi.........năm tù về tội............................................................................................ thời giạn tù tính từ ngày thi hành án.

Nay tôi làm đơn này, đề nghị Toà án Nhân dân....................................cho tôi được hoãn thi hành hình phạt tù theo bản án nêu trên vì................................................................................ (ghi rõ lí do xin tạm đình chỉ).

Nên tôi làm đơn này đề nghị Tòa án, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những quy định đối với người bị kết án tù được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ
.................................................
.................................................
.............., ngày.......tháng........năm....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
4 8.515
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm