Đơn xin học bán trú

 Mẫu đơn xin học bán trú

Quý độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên VnDoc.com. VnDoc.com đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước, của các bộ và các ngành. Dưới đây là Mẫu đơn xin học bán trú dành cho các phụ huynh muốn xin cho con mình học bán trú ở trường. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

Đơn xin học bán trú

Mời các bạn tham khảo bản text mẫu đơn xin cho cho học bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày.....tháng......năm........

ĐƠN XIN CHO CON HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường.......................................

Tôi tên là:........................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Là.................................................. của em.....................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc sau:

Do điều kiện công việc, nhà ở xa, vợ chồng tôi không thể đưa con tôi đến lớp học và về nhà được vào các buổi trưa. Để việc học tập của cháu được thuận lợi hơn, Tôi kính mong Ban giám hiệu trường............................................ xét duyệt cho phép con tôi là em......................................................... được ở lại học bán trú trong ngày. Tôi xin hứa sẽ bảo ban con tôi chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường và tham gia đóng góp đầy đủ các khoản lệ phí theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

........................, ngày.....tháng.....năm..........
           NGƯỜI LÀM ĐƠN
             (ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
29 67.402
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm