Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên

1 341

Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên

Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên là mẫu đơn được cá nhân sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được làm lại hoặc làm mới thẻ sinh viên của mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, lý do làm thẻ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên tại đây.

Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

Mẫu CV xin việc kế toán hay cho sinh viên mới ra trường

Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên

Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN XIN LÀM THẺ SINH VIÊN

                        Kính gửi: - Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

                              - BCN Khoa/ Viện:.............................,Trường .............

Tên em là:…………………….......……...................…Số hiệu SV:....................................

Ngày sinh:…………......................................................Nam/ Nữ:….......……...….…........

Hộ khẩu Xã:..........................................Huyện:.......................................Tỉnh:...............

Lớp:.................................................................................................Khóa..................

Em xin làm lại thẻ:             Làm mới:           Đổi thẻ:  

Kính mong Nhà trường giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

 

........., ngày ........ tháng ....... năm 20.......

Khoa/Viện/Cán bộ quản ngành

 

Sinh viên

Đánh giá bài viết
1 341
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm